BIP Gmina Jeleniewo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH, POŁOŻONEJ NA TERENIE WSI KRZEMIANKA-ŻYWA WODA (PIEŃKI) GMINA JELENIEWO-składanie ofert do 22 marca 2004 r.

 • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej na terenie wsi Krzemianka-Żywa Woda (Pieńki) gmina Jeleniewo
 • msword SPECYFIKACJA.doc [50 KB] - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO na : modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, połozonej na terenie wsi Krzemianka-Żywa Woda (Pieńki) gmina Jeleniewo
 • msword FORMULARZ_OFERTOWY.doc [30 KB] - Formularz ofertowy w trybie przetargu niograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej na terenie wsi Krzemianka-Żywa Woda (Pieńki) gmina Jeleniewo

PRZETARG NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO (Urząd Gminy Jeleniewo)-składanie ofert do dnia 27 września 2004 r.

 • msword OGLOSZENIE.doc [60 KB] - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego.
 • msword SPECYFIKACJA.doc [60 KB] - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 EURO na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Jeleniewo.
 • msword FORMULARZ_OFERTOWY.doc [30 KB] - Formularz ofertowy w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 EURO na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Jeleniewo.
 • msword ZAWIADOMIENIE.doc [20 KB] - Zawiadomienie o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Jeleniewo.
 • msword WYBOR_OFERTY.doc [20 KB] - Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Jeleniewo.

PRZETARG NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie)-składanie ofert do dnia 27 września 2004 r.

 • msword OGLOSZENIE.doc [50 KB] - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego.
 • msword SPECYFIKACJA.doc [60 KB] - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 EURO na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni administrowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie.
 • msword FORMULARZ.doc [30 KB] - Formularz ofertowy w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 EURO na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni administrowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH I DOJAZDOWYCH NA TERENIE GMINY JELENIEWO-termin składania ofert 03.11.2004 r.

 • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na odśnieżanie dróg gminnych i dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy gminy Jeleniewo.
 • msword WYBOR_OFERTY.doc [20 KB] - Ogłoszenie o wyborze oferty na odśnieżanie dróg gminnych i dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy gminy Jeleniewo.

PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE UDZIEJEK GMINA JELENIEWO-30 listopada 2004 roku.

 • msword OGLOSZENIE.doc [20 KB] - Urząd Gminy Jeleniewo ogłasza nieograniczony przetrag ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Udziejek gm. Jeleniewo.

PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK POŁOŻONYCH W OBRĘBIE BACHANOWO GM. JELENIEWO-30 grudnia 2004 r.

 • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż działek położonych w obrębie Bachanowo gm. Jeleniewo.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINĘ JELENIEWO-termin składania ofert 21 grudnia 2004 r.

 • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw do pojazdów samochodowych administrowanych przez Gminę Jeleniewo.
 • msword SPECYFIKACJA.doc [200 KB] - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : "Dostawę paliw do pojazdów samochodowych administrowanych przez Gminę Jeleniewo" w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60 000 euro.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZYGOTOWANIE, DOSTAWĘ I WYDANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW W SZKOŁACH W JELENIEWIE-składanie ofert do dnia 24 marca 2005 r.

 • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie, dostawę i wydanie gorących posiłków w szkołach w Jeleniewie.
 • msword SPECYFIKACJA.doc [100 KB] - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie, dostawę i wydanie gorących posiłków w szkołach w Jeleniewie.
 • msword WYBOR_OFERTY.doc [20 KB] - Ogłoszenie o wyborze oferty na przygotowanie, dostawę i wydanie gorących posiłków w szkołach w Jeleniewie.

WYBÓR OFERTY NA ROZBUDOWĘ STACJI, SIECI WODOCIAGOWEJ I ZBIORNIKI WYRÓWNAWCZE WODY W MIEJSCOWOŚCI JELENIEWO

 • msword WYBOR_OFERTY.doc [40 KB] - Ogłoszenie o wyborze oferty na Rozbudowę Stacji, Sieci Wodociągowej i Zbiorniki Wyrównawcze Wody w miejscowości Jeleniewo.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NADZÓR INWESTORSKI

 • msword OGLOSZENIE.doc [50 KB] - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Nadzór Inwestorski nad realizacją inwestycji - Rozbudowa Stacji, Sieci Wodociągowej i Zbiorniki Wyrównawcze Wody w miejscowości Jeleniewo.
 • msword WYBOR_OFERTY.doc [40 KB] - Ogłoszenie o wyborze oferty na Nadzór Inwestorski nad realizacją inwestycji - Rozbudowa Stacji, Sieci Wodociągowej i Zbiorniki Wyrównawcze Wody w miejscowości Jeleniewo.

PRZETARG NA REMONT POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JELENIEWIE

 • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Ogłoszenie o przetargu na remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Jeleniewie na potrzeby schroniska młodzieżowego.
 • msword WYBOR_OFERTY.doc [20 KB] - Ogłoszenie o wyborze oferty - remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Jeleniewie na potrzeby schroniska młodzieżowego.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

PRZETARG NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO.

 • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Jeleniewo.
 • msword OGLOSZENIE.doc [20 KB] - Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Jeleniewo.

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY JELENIEWO

PRZETARG NA ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH I DOJAZDOWYCH NA TERENIE GMINY JELENIEWO.

 • msword OGLOSZENIE.doc [50 KB] - Ogłoszenie o przetargu na udzielenie zamówienia na odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych na terenie gminy Jeleniewo.
 • msword UNIEWAZNIENIE.doc [20 KB] - postępowania z dnia 18 listopada 2008 r. o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH I DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE GMINY JELENIEWO” - w części nr 4 – rejon odśnieżania D.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA PRZYGOTOWANIE, DOSTARCZENIE I WYDANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW W SZKOŁACH.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ AUTBUSU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA REMONT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JELENIEWIE.