BIP Gmina Jeleniewo

PRZETARG NA DOSTAWĘ SAMOCHODU

 • msword OGLOSZENIE.doc [20 KB] - Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednego min.17 max.21-osobowego autobusu na potrzeby gminy Jeleniewo.
 • msword ZAWIADOMIENIE.doc [20 KB] - Zawiadomienie o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości 60 000 euro.
 • msword OGLOSZENIE.doc [20 KB] - Ogłoszenie o wyniku postępowania.

PRZETARG NA OBSŁUGĘ BANKU

PRZETARG NA DOSTAWĘ PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego "Na dostawę paliw do pojazdów samochodowych administrowanych przez gminę Jeleniewo".

PRZETARG NA MODERNIZACJĘ DROGI

PRZETARG NA MODERNIZACJĘ DROGI

PRZETARG NA ŻWIROWANIE DRÓG GMINNYCH

 • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na „ŻWIROWANIE DRÓG GMINNYCH I DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W GMINIE JELENIEWO”.
 • msword SIWZ.doc [200 KB] - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na:„ŻWIROWANIE DRÓG GMINNYCH I DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W GMINIE JELENIEWO”.
 • msword OGLOSZENIE.doc [20 KB] - Ogłoszenie o wyborze oferty na : „ŻWIROWANIE DRÓG GMINNYCH I DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W GMINIE JELENIEWO”.

PRZETARG NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO

 • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni administrowanych przez Urząd GminyJeleniewo.
 • msword SIWZ.doc [200 KB] - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni administrowanych przez Urząd GminyJeleniewo.
 • msword WEZWANIE.doc [20 KB] - Wezwanie z dnia 18 października 2006 r. do złożenia „Ofert dodatkowych na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Jeleniewo” .
 • msword OGLOSZENIE.doc [20 KB] - Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Jeleniewo.

PRZETARG NA ODŚNIEŻANIE DRÓG

 • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na „ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH I DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE GMINY JELENIEWO”
 • msword SIWZ.doc [200 KB] - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH I DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE GMINY JELENIEWO”
 • msword OGLOSZENIE.doc [20 KB] - Ogłoszenie o wyborze oferty na „Odśnieżanie dróg gminnych i dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Jeleniewo”.

PRZETARG NA DOŻYWIANIE W SZKOŁACH W JELENIEWIE

 • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na ” Przygotowanie, dostawę i wydanie gorących posiłków w szkołach w Jeleniewie”.
 • msword SIWZ.doc [100 KB] - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : ” Przygotowanie, dostawę i wydanie gorących posiłków w szkołach w Jeleniewie”.
 • msword SIWZ-sprostowanie.doc [20 KB] - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : ” Przygotowanie, dostawę i wydanie gorących posiłków w szkołach w Jeleniewie”-sprostowanie omyłki pisarskiej.
 • msword ZAWIADOMIENIE.doc [20 KB] - z dnia 8 stycznia 2007 r. o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przygotowanie, dostawę i wydanie gorących posiłków w szkołach w Jeleniewie”.