BIP Gmina Jeleniewo

PRZETARG NA DOSTAWĘ SAMOCHODU

  • msword OGLOSZENIE.doc [20 KB] - Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednego min.17 max.21-osobowego autobusu na potrzeby gminy Jeleniewo.
  • msword ZAWIADOMIENIE.doc [20 KB] - Zawiadomienie o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości 60 000 euro.
  • msword OGLOSZENIE.doc [20 KB] - Ogłoszenie o wyniku postępowania.

PRZETARG NA OBSŁUGĘ BANKU

PRZETARG NA DOSTAWĘ PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

  • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego "Na dostawę paliw do pojazdów samochodowych administrowanych przez gminę Jeleniewo".

PRZETARG NA MODERNIZACJĘ DROGI