BIP Gmina Jeleniewo

PRZETARG NA DOŻYWIANIE W SZKOŁACH W JELENIEWIE

 • msword OGLOSZENIE.doc [70 KB] - Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na ” Przygotowanie, dostawę i wydanie gorących posiłków w szkołach w Jeleniewie”.
 • msword SIWZ.doc [100 KB] - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : ” Przygotowanie, dostawę i wydanie gorących posiłków w szkołach w Jeleniewie”.
 • msword OGLOSZENIE.doc [20 KB] - Ogłoszenie o wyborze oferty na ” Przygotowanie, dostawę i wydanie gorących posiłków w szkołach w Jeleniewie”.

PRZETARG NA DOSTAWĘ PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINĘ JELENIEWO

 • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na : "Dostawę paliw do pojazdów samochodowych administrowanych przez Gminę Jeleniewo".
 • msword SIWZ.doc [100 KB] - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :
 • msword OGLOSZENIE.doc [20 KB] - Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę paliw do pojazdów samochodowych administrowanych przez Gminę Jeleniewo.

PRZETARG NA ŻWIROWANIE DRÓG

 • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na „ŻWIROWANIE DRÓG GMINNYCH I DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W GMINIE JELENIEWO – 2007 r.”
 • msword SIWZ.doc [200 KB] - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „ŻWIROWANIE DRÓG GMINNYCH I DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W GMINIE JELENIEWO – 2007 r.”
 • msword OGLOSZENIE.doc [20 KB] - Ogłoszenie o wyborze oferty na „ŻWIROWANIE DRÓG GMINNYCH I DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W GMINIE JELENIEWO – 2007 r.”

PRZETARG NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU URZĘDU GMINY JELENIEWO

PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jelniewo z dnia 4 września 2007 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach Bachanowo i Jeleniewo gm. Jeleniewo.
 • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jelniewo z dnia 15 października 2007 r. o wynikach z przeprowadzonych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach Bachanowo i Jeleniewo gm. Jeleniewo.

PRZETARG NA „REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH UDRYN – HULTAJEWO, dł. 1,45 km”.

PRZETARG NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY JELENIEWO

 • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Jeleniewo.
 • msword SIWZ.doc [200 KB] - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na: dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Jeleniewo.
 • msword WYJASNIENIE.doc [20 KB] - z dnia 16 października 2007 r. postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przetarg nieograniczony pt. „Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Jeleniewo”.
 • msword ZAWIADOMIENIE.doc [20 KB] - z dnia 30 października 2007 r. o wyniku postępowania.
 • msword ZP_21.doc [30 KB] - Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

PRZETARG NA DOŻYWIANIE W SZKOŁACH W JELENIEWIE STYCZEŃ-KWIECIEŃ 2008 R.

 • msword OGLOSZENIE.doc [80 KB] - Ogłoszenie o zamówieniu na „Przygotowanie, dostawę i wydanie gorących posiłków w szkołach w Jeleniewie”.
 • msword SIWZ.doc [200 KB] - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przygotowanie, dostawę i wydanie gorących posiłków w szkołach w Jeleniewie”.
 • msword OGLOSZENIE.doc [20 KB] - Ogłoszenie o wyniku postępowania na „Przygotowanie, dostawę i wydanie gorących posiłków w szkołach w Jeleniewie”.
 • msword STRESZCZENIE.doc [40 KB] - Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.