BIP Gmina Jeleniewo

PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo o sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie gminy Jeleniewo.
 • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 • msword OGLOSZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 kwietnia 2008 r. o sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie Jeleniewo gm. Jeleniewo.

PRZETARG NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE GMINY JELENIEWO – 2008 r.

 • msword OGLOSZENIE.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 kwietnia 2008 r. o udzielenie zamówienia publicznego.
 • msword SIWZ.doc [200 KB] - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Bieżące utrzymanie dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Jeleniewo – 2008 r.”
 • msword OGLOSZENIE.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 kwietnia 2008 r. o wyniku postępowania.

PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 • msword OGLOSZENIE.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 maja 2008 r. na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach Wodziłki, Udziejek, Hultajewo gm. Jeleniewo.
 • msword OGLOSZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo o wynikach z przeprowadzonych w dniu 02. 07. 2008 r. przetargów ustnych nieograniczonych i ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach: Udziejek, Wodziłki, Hultajewo, gm. Jeleniewo.

PRZETARG NA DOSTAWĘ AUTOBUSU PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • msword OGLOSZENIE.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 lipca 2008 r. na dostawę autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb gminy Jeleniewo.
 • msword SIWZ.doc [200 KB] - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 24 lipca 2008 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb gminy Jeleniewo.
 • msword Odpowiedzi_na_pytania.doc [20 KB] - z dnia 29 lipca 2008 r.do SIWZ w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na: „Dostawa autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Jeleniewo”,
 • msword OGLOSZENIE.doc [20 KB] - o wyniku postępowania z dnia 7 sierpnia 2008 r. na dostawę autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb gminy Jeleniewo.

PRZETARG NA DOŻYWIANIE W SZKOŁACH W JELENIEWIE

 • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 28 sierpnia 2008 r. o udzielenie zamówienia publicznego np. ”Przygotowanie, dostawę i wydanie gorących posiłków w Zespole Szkół w Jeleniewie”.
 • msword SIWZ.doc [100 KB] - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przygotowanie, dostawę i wydanie gorących posiłków w Zespole Szkół w Jeleniewie
 • msword OGLOSZENIE.doc [20 KB] - o wyniku postępowania z dnia 8 września 2008 r. na „Przygotowanie, dostawę i wydanie gorących posiłków w Zespole Szkół w Jeleniewie
 • msword GOPS.341-1_2_08.doc [40 KB] - Streszczenie oceny i porównania złozonych ofert.

PRZETARG NA DOSTAWĘ SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

PRZETARG NA DOSTAWĘ SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

 • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 września 2008 r. o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego.
 • msword SIWZ.doc [200 KB] - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 • msword Odpowiedzi_na_pytania.doc [30 KB] - z dnia 18 września 2008 r. do SIWZ w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego.
 • msword MODYFIKACJA.doc [30 KB] - z dnia 18 września 2008 r. do ogłoszenia i SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego.
 • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 23 września 2008 r. o wyniku postępowania.

PRZETARG NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO

 • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 września 2008 r. o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY JELENIEWO.
 • msword SIWZ.doc [200 KB] - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY JELENIEWO.
 • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - o wyniku postępowania z dnia 3 października 2008 r.o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY JELENIEWO.

PRZETARG NA ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH I DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE GMINY JELENIEWO

 • msword OGLOSZENIE.doc [50 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 listopada 2008 r. o udzielenie zamówienia publicznego na odśnieżanie dróg gminnych i dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Jeleniewo.
 • msword SIWZ.doc [200 KB] - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: odśnieżanie dróg gminnych i dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Jeleniewo.
 • msword UNIEWAZNIENIE.doc [20 KB] - postępowania z dnia 18 listopada 2008 r. na odśnieżanie dróg gminnych w części nr 4 - rejon D.
 • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 listopada 2008 r. o wyniku postępowania.

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA WYDZIERŻAWIENIE GRUNTÓW ROLNYCH

 • msword OGLOSZENIE.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 listopada 2008 r. o przetargach ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Jeleniewo.
 • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2008 r. o wynikach z przeprowadzonych w dniu 22. 12. 2008 r. przetargów ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości.

PRZETARG NA ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH I DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE GMINY JELENIEWO-REJON D

 • msword OGLOSZENIE.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 25 listopada 2008 r. o udzielenie zamówienia publicznego na odśnieżanie dróg gminnych i dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Jeleniewo-rejon D.
 • msword SIWZ.doc [100 KB] - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: odśnieżanie dróg gminnych i dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Jeleniewo-rejon D.
 • msword OGLOSZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 grudnia 2008 r. o wyniku postępowania.

PRZETARG NA DOŻYWIANIE W SZKOŁACH W JELENIEWIE

 • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie z dnia 8 grudnia 2008 r. o udzielenie zamówienia publicznego na
 • msword SIWZ.doc [100 KB] - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 • msword OGLOSZENIE.doc [20 KB] - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie z dnia 19 grudnia 2008 r. o wyniku postępowania.
 • msword GOPS.341-2_2_08.doc [40 KB] - Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.