BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - 2010-2014

2014 rok

 • msword ZARZĄDZENIE NR 268.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • msword ZARZĄDZENIE NR 269.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 • msword ZARZĄDZENIE NR 270.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • msword ZARZĄDZENIE NR 271.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości, położonych w Błaskowiźnie
 • msword ZARZĄDZENIE NR 272.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • msword ZARZĄDZENIE NR 273.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do Spraw Wyborów – UrzędnikaWyborczego na terenie Gminy Jeleniewo
 • msword ZARZĄDZENIE NR 274.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartały 2013 roku
 • msword ZARZĄDZENIE NR 275.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 • msword ZARZĄDZENIE NR 276.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 • msword ZARZĄDZENIE NR 277.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Poprawa trasy turystycznej na Górę Zamkową”
 • msword ZARZĄDZENIE NR 278.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Utworzenie Izby Pamięci Jaćwieskiej (w skrócie IPJ) w miejscowości Szurpiły”
 • msword ZARZĄDZENIE NR 279.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Poprawa trasy turystycznej na Górę Zamkową”
 • msword ZARZĄDZENIE NR 280.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2013
 • msword ZARZĄDZENIE NR 281.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok
 • msword ZARZĄDZENIE NR 282.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:„DOSTAWĘ PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINĘ JELENIEWO”
 • msword ZARZĄDZENIE NR 283.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
 • msword ZARZĄDZENIE NR 284.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2013 rok
 • msword ZARZĄDZENIE NR 285.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jeleniewo
 • msword ZARZĄDZENIE NR 286.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół funkcjonujących na terenie Gminy Jeleniewo na rok szkolny 2014/2015
 • msword ZARZĄDZENIE NR 287.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • msword ZARZĄDZENIE NR 288.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawy żwiru i usługi związane z utrzymaniem dróg na terenie gminy Jeleniewo w 2014 r.”
 • msword ZARZĄDZENIE NR 289.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:„Dostawę paliw do pojazdów samochodowych administrowanych przez Gminę Jeleniewo”
 • msword ZARZĄDZENIE NR 290.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Gminy Jeleniewo i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Jeleniewo
 • msword ZARZĄDZENIE NR 291.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 • msword ZARZĄDZENIE NR 292.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • msword ZARZĄDZENIE NR 293.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • msword ZARZĄDZENIE NR 294.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2014 roku
 • msword ZARZĄDZENIE NR 295.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy Jeleniewo regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
 • msword ZARZĄDZENIE NR 296.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 • msword ZARZĄDZENIE NR 297.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2014 - 2017
 • msword ZARZĄDZENIE NR 298.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY JELENIEWO W 2014 ROKU”
 • msword ZARZĄDZENIE NR 299.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • msword ZARZĄDZENIE NR 300.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 • msword ZARZĄDZENIE NR 300.1.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 • msword ZARZĄDZENIE NR 301.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 • msword ZARZĄDZENIE NR 302.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny
 • msword ZARZĄDZENIE NR 303.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
 • msword ZARZĄDZENIE NR 304.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jeleniewo
 • msword ZARZĄDZENIE NR 305.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 • msword ZARZĄDZENIE NR 306.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 • msword ZARZĄDZENIE NR 307.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości, położonych w Żywej Wodzie
 • msword ZARZĄDZENIE NR 308.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • msword ZARZĄDZENIE NR 309.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do trzech miesięcy i ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeleniewo
 • msword Zarządzenie Nr 310.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 • msword ZARZĄDZENIE NR 311.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont (modernizacja) dachu budynku Szkoły Podstawowej w Prudziszkach, gmina Jeleniewo”
 • msword ZARZĄDZENIE NR 312.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał
 • msword ZARZĄDZENIE NR 313.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 • msword ZARZĄDZENIE NR 314.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości, położonych we wsi Wołownia
 • msword ZARZĄDZENIE NR 315.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2014 roku
 • msword ZARZĄDZENIE NR 316.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
 • msword ZARZĄDZENIE NR 317.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • msword ZARZĄDZENIE NR 318.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 • msword ZARZĄDZENIE NR 319.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał
 • msword ZARZĄDZENIE NR 320.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Organizacja placu zabaw w gminie Jeleniewo w ramach projektu pn. Gmina Jeleniewo rozwija edukację przedszkolną”
 • msword ZARZĄDZENIE NR 321.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”
 • msword ZARZĄDZENIE NR 322.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2014 roku
 • msword ZARZĄDZENIE NR 323.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 • msword ZARZĄDZENIE NR 324.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2014 - 2017
 • msword ZARZĄDZENIE NR 325.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • msword ZARZĄDZENIE NR 326.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup wyposażenia (meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny ICT) oraz dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w gminie Jeleniewo w ramach projektu pn. „Gmina Jeleniewo rozwija edukację przedszkolną”
 • msword ZARZĄDZENIE NR 327.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
 • msword ZARZĄDZENIE NR 328.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 września 2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • msword ZARZĄDZENIE NR 329.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 września 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości, położonych we wsi Bachanowo, Malesowizna
 • msword ZARZĄDZENIE NR 330.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 września 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa części drogi gminnej nr 146022B we wsi Żywa Woda (linia Szury) gmina Jeleniewo do dr. powiatowej”
 • msword ZARZĄDZENIE NR 331.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 września 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup wyposażenia (meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny ICT) oraz dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w gminie Jeleniewo w ramach projektu pn. „Gmina Jeleniewo rozwija edukację przedszkolną”
 • msword ZARZĄDZENIE NR 332.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf Zał. nr 2 do zarz.332.2014.pdf - Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 332.2014 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • msword ZARZĄDZENIE NR 333.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 25 września 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Organizacja placu zabaw w gminie Jeleniewo w ramach projektu pn. Gmina Jeleniewo rozwija edukację przedszkolną”
 • msword ZARZĄDZENIE NR 334.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 • msword ZARZĄDZENIE NR 335.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2014 - 2017
 • msword ZARZĄDZENIE NR 336.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 października 2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • msword ZARZĄDZENIE NR 337.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup wyposażenia (meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny ICT) do oddziałów przedszkolnych w gminie Jeleniewo w ramach projektu pn. „Gmina Jeleniewo rozwija edukację przedszkolną”
 • msword ZARZĄDZENIE NR 338.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 14 października 2014 r. sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • msword Zał.Nr 1 do zarz.338.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 14 października 2014 r. sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • msword Zał.Nr 2 do zarz 338.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 14 października 2014 r. sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • msword ZARZĄDZENIE NR 339.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 października 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntów gminnych
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 340.2014.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 października 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2014 roku
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 341.2014.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości, położonych w Sumowie
 • msword zarządzenie nr 342.2014 z dnia 31.10.2014.doc - z dnia 31 października 2014 r. Wójta Gminy Jeleniewo w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 343.2014.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Jeleniewo oddane w dzierżawę, użytkowane rolniczo
 • msword ZARZĄDZENIE NR 344.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2015 - 2025
 • msword ZARZĄDZENIE NR 345.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2015 rok
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document TABELA NR 1-PROJEKT.docx - planu dochodów budżetowych na 2015 rok
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document TABELA NR 2-PROJEKT.docx - wydatków na 2015 rok
 • msword ZARZĄDZENIE NR 346.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 • msword ZARZĄDZENIE NR 347.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I DOJAZDOWYCH NA TERENIE GMINY JELENIEWO w 2015 r.”
 • msword ZARZĄDZENIE NR 348.2014.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 349.2014.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 350.2014.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Jeleniewo”
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 351.2014.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I DOJAZDOWYCH NA TERENIE GMINY JELENIEWO w 2015 r.-rejon C”
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 352.2014.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy

2013 ROK

 • msword ZARZĄDZENIE NR 188.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2013 roku.
 • msword ZARZADZENIE NR 189.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
 • vnd.ms-office ZARZADZENIE NR 190.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
 • msword ZARZĄDZENIE NR 191.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
 • vnd.ms-office ZARZĄDZENIE NR 192.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jeleniewo.
 • vnd.ms-office ZARZĄDZENIE NR 193.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartały 2012 roku.
 • msword ZARZĄDZENIE NR 194.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
 • vnd.ms-office ZARZĄDZENIE NR 195.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:„DOSTAWĘ PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINĘ JELENIEWO”
 • vnd.ms-office ZARZĄDZENIE NR 196.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie: przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2012
 • msword ZARZĄDZENIE NR 197.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
 • msword ZARZĄDZENIE NR 198.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jeleniewo.
 • vnd.ms-office ZARZĄDZENIE NR 199.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy .
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 200.2013.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2012 rok.
 • msword ZARZĄDZENIE NR 201.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
 • pdf Zał. nr 1 do zarz.201.2013.pdf - Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwutorowej napowietrznej linii energetycznej 400 kV na terenie Gminy Jeleniewo.
 • pdf Zał.nr 8 do zarz.201.2013.pdf - Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2017.
 • pdf Zał.nr 9 do zarz.201.2013.pdf - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
 • vnd.ms-office ZARZĄDZENIE NR 202.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawy żwiru i usługi związane z utrzymaniem dróg na terenie gminy Jeleniewo w 2013 r.”
 • msword ZARZĄDZENIE NR 203.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
 • vnd.ms-office ZARZĄDZENIE NR 204.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 • vnd.ms-office ZARZĄDZENIE NR 205.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2013 roku
 • msword ZARZADZENIE NR 206.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
 • pdf Zał. nr 1 do zarz.206.2013.pdf - Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwutorowej napowietrznej linii energetycznej 400 kV na terenie Gminy Jeleniewo.
 • vnd.ms-office ZARZĄDZENIE NR 207.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 • msword ZARZĄDZENIE NR 208.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
 • vnd.ms-office ZARZĄDZENIE NR 209.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jeleniewo w 2013 roku”
 • msword ZARZADZENIE NR 210.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
 • pdf Zał. nr 3 do zarz.210.2013.pdf - Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 210.2013 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 maja 2013 r.
 • vnd.ms-office ZARZĄDZENIE NR 211.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 • vnd.ms-office ZARZĄDZENIE NR 212.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jeleniewo”
 • vnd.ms-office ZARZĄDZENIE NR 213.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku.
 • vnd.ms-office ZARZĄDZENIE NR 214.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Jeleniewo , położonych w obrębie Podwysokie Jeleniewskie i Łopuchowo.
 • msword ZARZĄDZENIE NR 215.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 • msword ZARZĄDZENIE NR 216.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
 • vnd.ms-office ZARZĄDZENIE NR 217.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości, położonych w Łopuchowie
 • vnd.ms-office ZARZĄDZENIE NR 218.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości, położonych w Żywej Wodzie
 • vnd.ms-office ZARZĄDZENIE NR 219.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • vnd.ms-office ZARZĄDZENIE NR 220.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Jeleniewo własności nieruchomości położonej we wsi Krzemianka
 • msword ZARZĄDZENIE NR 221.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do odpłatnego nabycia, stanowiącej współwłasność osób fizycznych, położonej w obrębie Krzemianka, gm. Jeleniewo
 • vnd.ms-office ZARZĄDZENIE NR 222.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • vnd.ms-office ZARZĄDZENIE NR 223.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa drogi wewnętrznej (dojazdowej do gruntów rolnych) Żywa Woda - Prudziszki we wsi Żywa Woda, gmina Jeleniewo”
 • vnd.ms-office ZARZĄDZENIE NR 224.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jeleniewo.
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 225.2013.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gmina na 2013 rok
 • msword ZARZĄDZENIE NR 226.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • vnd.ms-office ZARZĄDZENIE NR 227.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2013 roku
 • vnd.ms-office ZARZĄDZENIE NR 228.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 • vnd.ms-office ZARZĄDZENIE NR 229.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.
 • vnd.ms-office ZARZĄDZENIE NR 230.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Jeleniewie
 • vnd.ms-office ZARZĄDZENIE NR 231.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • vnd.ms-office ZARZĄDZENIE NR 232.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 • msword ZARZĄDZENIE NR 233.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 sierpnia 2013 r.w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r.- „ Wyprawka szkolna”.
 • vnd.ms-office ZARZĄDZENIE NR 234.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jeleniewo
 • vnd.ms-office ZARZĄDZENIE NR 235.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa chodnika oraz placu komunikacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Szurpiły oraz budowa małej infrastruktury turystycznej na placu"
 • ZARZĄDZENIE NR 236.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • msword ZARZĄDZENIE NR 237.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 238.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 września 2013 r. w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • msword ZARZĄDZENIE NR 239.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 3 września 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej gminy Jeleniewo
 • msword ZARZĄDZENIE NR 240.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 3 września 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Gmina Jeleniewo inwestująca w energię odnawialną –zakup i instalacja kolektorów słonecznych”
 • msword ZARZĄDZENIE NR 241.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 września 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 • msword ZARZĄDZENIE NR 242.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 243.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 września 2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • msword ZARZĄDZENIE NR 244.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 września 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny
 • msword ZARZĄDZENIE NR 245.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 • msword ZARZĄDZENIE NR 246.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 października 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Wójtem Gminy Przerośl
 • msword ZARZĄDZENIE NR 247.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 października 2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości, położonych w Błaskowiźnie
 • msword ZARZĄDZENIE NR 248.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 • msword ZARZĄDZENIE NR 249.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 października 2013 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • msword ZARZĄDZENIE NR 250.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • msword ZARZĄDZENIE NR 251.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2014 - 2019
 • msword ZARZĄDZENIE NR 252.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie: projektu budżetu gminy na 2014 rok
 • msword ZARZĄDZENIE NR 253.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jeleniewo
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 254.2013.docx - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy
 • msword ZARZĄDZENIE NR 255.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 • msword ZARZĄDZENIE NR 256.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • msword ZARZĄDZENIE NR 257.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 • msword ZARZĄDZENIE NR 258.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I DOJAZDOWYCH NA TERENIE GMINY JELENIEWO w 2014 r.”
 • msword ZARZĄDZENIE NR 259.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie:- zatwierdzenia Regulaminu Przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drzew na pniu rosnących na działce ewidencyjnej nr geod. 3 obręb Udziejek, gm. Jeleniewo.powołania komisji przetargowej
 • msword ZARZĄDZENIE NR 260.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielania pomocy w usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeleniewo na 2014 rok”
 • msword ZARZĄDZENIE NR 261.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO LUB RÓWNOWAŻNEGO DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY JELENIEWO w 2014 r.”
 • msword ZARZĄDZENIE NR 262.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny
 • msword ZARZĄDZENIE NR 263.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • msword ZARZĄDZENIE NR 264.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 • msword ZARZĄDZENIE NR 265.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jeleniewo
 • msword ZARZĄDZENIE NR 266.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf Zał. Nr 2 do zarz nr 266.2013.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 grudnia 2013 r.
 • pdf Zał. Nr 5 do zarz. nr 266.2013.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 grudnia 2013 r.
 • msword ZARZĄDZENIE NR 267.2013.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

2012 ROK

 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_100_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/07 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_101_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_102_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jeleniewo.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_103_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Jeleniewo.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_104_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_105_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_108_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jeleniewo.
 • mswordapplication ZARZ_DZENIE_NR_109_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_110_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Jeleniewie
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_111_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_106_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie planu wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2012-2014..
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_107_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie: - zatwierdzenia Regulaminu Przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drzew na pniu rosnących na działkach ewidencyjnych: 49/2 i 99 obręb Udziejek gm. Jeleniewo.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_113_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „DOSTAWĘ PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINĘ JELENIEWO”
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_112_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_115_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeleniewo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_114_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny
 • msword, application ZARZADZENIE_NR_116_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
 • msword, application ZARZADZENIE_NR_119_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 • msword, application ZARZADZENIE_NR_121_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie utrzymania bieżącego (remontów) dróg gminnych na terenie gminy Jeleniewo w 2012 r.”
 • msword, application ZARZADZENIE_NR_117_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa podczas pracy silnika na postoju przez samochód specjalny pożarniczy MERCEDES ATEGO 1329 stanowiący wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Jeleniewo.
 • msword, application ZARZADZENIE_NR_123_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Jeleniewo , położonych w obrębie wsi Udziejek.
 • msword, application ZARZADZENIE_NR_124_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
 • msword, application ZARZADZENIE_NR_122_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2011 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz.1770).
 • msword, application ZARZADZENIE_NR_126_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 • msword, application ZARZADZENIE_NR_127_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
 • msword, application ZARZADZENIE_NR_128_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jeleniewo.
 • msword, application ZARZADZENIE_NR_129_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2011 rok.
 • msword, application ZARZADZENIE_NR_125_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Jeleniewo.
 • msword, application ZARZADZENIE_NR_120_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
 • msword, application ZARZADZENIE_NR_130_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 • msword, application ZARZADZENIE_NR_131_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2012 roku
 • msword, application ZARZADZENIE_NR_133_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 • msword, application ZARZADZENIE_NR_132_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie powołania zespołu ds. aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jeleniewo na lata 2005-2015.
 • msword, application ZARZADZENIE_NR_118_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości, położonych w Błaskowiźnie.
 • msword, application ZARZADZENIE_NR_134_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości, położonych w Żywej Wodzie
 • msword, application ZARZADZENIE_NR_135_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • msword, application ZARZADZENIE_NR_136_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 • msword, application ZARZADZENIE_NR_137_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2011 roku.
 • msword, application ZARZADZENIE_NR_138_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
 • msword, application ZARZADZENIE_NR_139_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Białorogi.
 • msword, application ZARZADZENIE_NR_140_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
 • msword, application ZARZADZENIE_NR_141_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • msword, application ZARZĄDZENIE_NR_142_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
 • msword, application ZARZADZENIE_NR_143_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Jeleniewo , położonej w obrębie wsi Malesowizna.
 • msword, application ZARZADZENIE_NR_144_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Jeleniewo , położonych w obrębie wsi Udziejek.
 • msword, application ZARZADZENIE_NR_146_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości, położonych w Szeszupce
 • msword, application ZARZADZENIE_NR_145_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 • msword, application ZARZADZENIE_NR_147_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
 • msword, application ZARZADZENIE_NR_148_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w km 0+000 – 0+257,75 od drogi powiatowej nr 1139B Wołownia-Czerwonka-Kaletnik gm. Jeleniewo w miejscowości Leszczewo”.
 • msword, application ZARZADZENIE_NR_149_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
 • msword, application ZARZADZENIE_NR_150_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • msword, application ZARZADZENIE_NR_151_2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2012 roku.
 • msword ZARZADZENIE NR 152 2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie: założenia do projektu budżetu i kierunki polityki społeczno-gospodarczej na 2013 rok.
 • msword ZARZADZENIE NR 153 2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2012 roku.
 • vnd.ms-office ZARZADZENIE NR 154 2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 • vnd.ms-office ZARZADZENIE NR 155 2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • msword ZARZADZENIE NR 156 2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
 • msword ZARZADZENIE NR 157 2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jeleniewo.
 • msword ZARZADZENIE NR 158.2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy .
 • msword ZARZADZENIE NR 159 2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
 • msword ZARZADZENIE NR 160 2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
 • msword ZARZADZENIE NR 161 2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 września 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • msword ZARZADZENIE NR 162 2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 września 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonych w Prudziszkach i Suchodołach.
 • msword ZARZADZENIE NR 163 2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 września 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 • vnd.ms-office ZARZADZENIE NR 165 2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 września 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 100/2012 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.
 • msword ZARZADZENIE NR 164 2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 14 września 2012 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
 • msword ZARZADZENIE NR 166.2012 - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 października 2012 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielania pomocy w usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeleniewo na 2013 rok”
 • msword ZARZADZENIE NR 167.2012 - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku przy jeziorze Hańcza w miejscowości Błaskowizna, gmina Jeleniewo"
 • msword ZARZADZENIE NR 168.2012 - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 października 2012 r. w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości
 • msword ZARZADZENIE NR 169.2011 - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 października 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości, położonych w Żywej Wodzie
 • msword ZARZADZENIE NR 170.2012 - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 października 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2012 roku
 • msword ZARZADZENIE NR 171.2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 października 2012 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
 • msword ZARZADZENIE NR 172.2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 października 2012 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
 • msword ZARZĄDZENIE NR 173.2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
 • msword ZARZADZENIE NR 174.2012 - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2013 - 2017
 • msword ZARZADZENIE NR 175.2012 - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie: projektu budżetu gminy na 2013 rok
 • msword ZARZADZENIE NR 176.2012 - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 • msword ZARZADZENIE NR 177.2012 - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 • msword ZARZADZENIE NR 178.2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
 • msword ZARZĄDZENIE NR 179.2012 - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 • msword ZARZĄDZENIE NR 180.2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie :podziału ostatecznego kwot budżetu dla jednostek na 2013 rok
 • msword ZARZĄDZENIE NR 181.2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
 • msword ZARZĄDZENIE NR 182.2012 - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I DOJAZDOWYCH NA TERENIE GMINY JELENIEWO w 2013 r.”
 • msword ZARZADZENIE NR 183.2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 • msword ZARZADZENIE NR 184.2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
 • msword ZARZĄDZENIE NR 185.2012 - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa oleju napędowego grzewczego lub równoważnego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Jeleniewo”
 • msword ZARZĄDZENIE NR 186.2012 - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 • msword ZARZĄDZENIE NR 187.2012.doc - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.

2011 ROK

 • msword ZARZADZENIE_NR_8_11.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
 • msword ZARZADZENIE_NR_9_11.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości, położonych w Białorogach.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_10_11.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jeleniewo.
 • msword ZARZADZENIE_NR_11_2011.doc [70 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie „Regulaminu pomocy mieszkańcom Gminy Jeleniewo w usuwaniu azbestu na lata 2011 – 2012”
 • msword ZARZADZENIE_NR_12_2011.doc [2 MB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
 • msword ZARZADZENIE_NR_13_2011.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2011 roku.
 • msword ZARZADZENIE_NR_14_2011.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_15_2011.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa i płynów przez samochód specjalny pożarniczy MERCEDES ATEGO 1329 będący w posiadaniu OSP Jeleniewo oraz ustalenia norm zużycia paliwa przez sprzęt stanowiący dodatkowe wyposażenie samochodu.
 • mswordapplication karty_drogowe.doc [80 KB] - Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2011 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 lutego 2011 r.
 • mswordapplication srodek__karty_drogowej.doc [80 KB] - Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2011 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 lutego 2011 r.
 • msword ZARZADZENIE_NR_16_2011.doc [100 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_17_2011.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie powołania koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Jeleniewo.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_18_2011.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie wskazania sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych w celu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Jeleniewo.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_19_2011.doc [500 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZĄDZENIE NR 20 2011.docx [1000 KB] - Wójta Gminy Jeleniewoz dnia 17 marca 2011 rokuw sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów służbowych eksploatowanych przez Urząd Gminy Jeleniewo oraz pojazdów i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jeleniewo
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_21_2011.doc [50 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie remontów bieżących dróg gminnych na terenie gminy Jeleniewo w 2011 r.”
 • msword ZARZADZENIE_NR_22_2011.doc [2 MB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2010 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 145, poz.1679).
 • msword ZARZADZENIE_NR_23_2011.doc [100 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
 • mswordapplication ZARZ_DZENIE_NR_24_2011.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
 • mswordapplication ZARZ_DZENIE_NR_25_2011.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej przez pracowników samorządowych Urzędu Gminy Jeleniewo oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Jeleniewo.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_26_2011.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2011 roku.
 • mswordapplication ZARZ_DZENIE_NR_27_2011.doc [10 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 • mswordapplication ZARZ_DZENIE_NR_28_2011.doc [10 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • mswordapplication ZARZ_DZENIE_NR_29_2011.doc [200 KB] - Wojta Gminy Jeleniewo z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy..
 • mswordapplication ZARZ_DZENIE_NR_30_2011.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Jeleniewo.
 • mswordapplication ZARZ_DZENIE_NR_31_2011.doc [80 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
 • mswordapplication ZARZ_DZENIE_NR_32_2011.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
 • mswordapplication ZARZ_DZENIE_NR_33_2011.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie sprzedaży-zamiany nieruchomości, położonych w obrębach: Udryn, Łopuchowo, Czerwone Bagno.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_34_2011.doc [80 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_35_2011.doc [200 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jeleniewo.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_36_2011.doc [800 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_37_2011.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_38_2011.doc [50 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jeleniewo”
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_39_2011.doc [10 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZADZENIE_NR_40_2011.docx [60 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jeleniewo.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_41_3011.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw utrzymania systemu jakości zgodnych z wymogami ISO 9001:2009.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_42_2011.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_43_2011.doc [50 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_44_2011.doc [50 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+257,75 w miejscowości Leszczewo, gmina Jeleniewo”
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_45_2011.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_46_2011.doc [10 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży - zamiany nieruchomości położonej w obrębie Błaskowizna, gm. Jeleniewo.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_47_2011.doc [200 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_48_2011.doc [10 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_49_2011.doc [10 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeleniewo.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_50_2011.doc [50 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, pełniącej funkcję domu kultury gminy Jeleniewo”
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_51_2011.doc [60 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2011.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_52_2011.doc [100 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_53_2011.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_54_2011.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_55_2011.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości, położonych w obrębieLeszczewo, gm. Jeleniewo.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_56_2011.doc [100 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_57_2011.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 lipca 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2011 roku
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZADZENIE_NR_58_2011.docx [10 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jeleniewo.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_59_2011.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_60_2011.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia stawek dla ekspertów za udział w komisji egzaminacyjnej dotyczącej uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_61_2011.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_62_2011.doc [2 MB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2011 roku.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_63_2011.doc [100 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_64_2011.doc [500 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 września 2011 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZARZADZENIE_NR_65_2011.docx [10 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 września 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_66_2011.doc [10 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 września 2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości, położonych w Leszczewie.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_67_2011.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 września 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonych w Jeleniewie.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_68_2011.doc [10 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 września 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Prudziszkach.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_69_2011.doc [80 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_70_2011.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_71_2011.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_72_2011.doc [100 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
 • vnd.ms-word.document.macroEnabled.12 ZARZADZENIE_NR_73_2011.docm [10 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 października 2011 r. w sprawie odwołania członka obwodowych komisji wyborczych.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_74_2011.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 października 2011 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Gminie Jeleniewo, powołanej na podstawie Zarządzenia nr 31/07 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 czerwca 2007r.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_75_2011.doc [50 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 października 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO LUB RÓWNOWAŻNEGO DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY JELENIEWO”
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_76_2011.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 października 2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy .
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_77_2011.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 października 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_78_2011.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 października 2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jeleniewo.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_79_2011.doc [400 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 października 2011 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_80_2011.doc [50 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 października 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2011 roku.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_81_2011.doc [200 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
 • mswordapplication ZARZ_DZENIE_NR_82_2011.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_83_2011.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych w formie pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych i formie bezprzetargowej.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_84_2011.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Jeleniewo oddane w dzierżawę, użytkowane rolniczo.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_85_2011.doc [200 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2012-2017
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_86_2011.doc [2 MB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_87_2011.doc [100 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_88_2011.doc [900 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
 • rtfapplication ZARZADZENIE_NR_89_2011.rtf [10 KB] - Wójta Gminy Jeleniewoz dnia 22 listopada 2011 rokuw sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 68/2011 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 września 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie Prudziszki, gm. Jeleniewo.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_90_2011.doc [10 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu sprzedaży lokalu mieszkaniowego w drodze bezprzetargowej i oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_91_2011.doc [70 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jeleniewo.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_92_2011.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_93_2011.doc [50 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Punkt Przedszkolny w Jeleniewie”.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_94_2011.doc [50 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I DOJAZDOWYCH NA TERENIE GMINY JELENIEWO w 2012 r.”
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_95_2011.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej .
 • ZARZADZENIE_NR_96.2011 [80 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_97_2011.doc [4 MB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
 • mswordapplication ZARZADZENIE_NR_98_2011.doc [100 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
 • ZARZADZENIE_NR_99.2011 [100 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

2010 ROK