BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - 2010

PRZETARG NA ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH I DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE GMINY JELENIEWO W 2010 I 2011 R.

Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego

Budowa placu (boisk) wielofunkcyjnego w miejscowości Jeleniewo.

Budowa placu (boisk) wielofunkcyjnego w miejscowości Jeleniewo.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

  • msword OGLOSZENIE.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 sierpnia 2010 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Hultajewo, Czerwone Bagno, gm. Jeleniewo.
  • msword OGLOSZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 14 września 2010 r. o wynikach z przeprowadzonych w dniu 06.09. 2010 r. pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach: Czerwone Bagno, Hultajewo, gm. Jeleniewo.

Przetarg na wynajem lokali w Jeleniewie

  • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Kierownika Zakładu Gos[podarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie z dnia 10 czerwca 2010 r. o przetargu na wynajem lokali w Jeleniewie.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Podwysokim Jeleniewskim gm. Jeleniewo

Wykonanie usług w zakresie remontów bieżących dróg gminnych na terenie gminy Jeleniewo w 2010 roku

Zakup paliw do pojazdów samochodowych

  • msword OGLOSZENIE.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 lutego 2010 r. o zmówieniu dostaw na zakup paliw do pojazdów samochodowych administrowanych przez Gminę Jeleniewo.
  • msword SIWZ.doc [200 KB] - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 26 lutego 2010 r.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeleniewo.

Przygotowanie, dostawa i wydanie gorących posiłków w Zespole Szkół w Jeleniewie

  • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Zamówienie usługi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie na przygotowanie, dostawę i wydanie gorących posiłków w Zespole Szkół w Jeleniewie.
  • msword SIWZ.doc [100 KB] - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przygotowanie, dostawę i wydanie gorących posiłków w Zespole Szkół w Jeleniewie".
  • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - z dnia 5 lutego 2010 r. o wyniku postępowania.