BIP Gmina Jeleniewo

BUDŻET GMINY JELENIEWO NA 2018 ROK

 • pdf UCHWAŁA NR XXIX.167.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XXIX.168.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2018
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 244.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie podziału ostatecznego kwot budżetu dla jednostek na 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 248.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2025
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 249.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XXX.172.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XXX.173.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

DOTACJE W 2017 ROKU

BUDŻET GMINY JELENIEWO NA 2017 ROK

 • pdf UCHWAŁA NR XXI.120.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XXI.121.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2017
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 168.2017.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie :podziału ostatecznego kwot budżetu dla jednostek na 2017 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 171.2017.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewona lata 2017 – 2025
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 172.2017.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 176.2017.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XXII.125.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewona lata 2017 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XXII.126.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XXIII.133.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 191.2017.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2017 roku
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 192.2017.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XXIV.138.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XXV.142.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XXV.143.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 205.2017.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Jeleniewo z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji realizowanych w roku 2017
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 206.2017.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017 – 2025
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 207.2017.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 212.2017.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 214.2017.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 roku
 • pdf SPRAWOZDANIE-GBP za I pół.2017.pdf - Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie
 • pdf SPRAWOZDANIE-GOPS za I pół.2017.pdf - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie
 • pdf SPRAWOZDANIE-ZGKiM za I pół.2017.pdf - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie
 • pdf SPRAWOZDANIE-ZS za I pół.2017.pdf - Zespół Szkół w Jeleniewie
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 215.2017.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2017 roku
 • pdf UCHWAŁA NR XXVI.147.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XXVI.148.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 224.2017.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017 – 2025
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 225.2017.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 227.2017.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017 – 2025
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 228.2017.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 229.2017.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 października 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2017 roku
 • pdf UCHWAŁA NR XXVII.151.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XXVII.152.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 234.2017.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XXVIII.158.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XXIX.165.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XXIX.166.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2017 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 256.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2017 rok
 • pdf UCHWAŁA NR V-00321-3_18.pdf - Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jeleniewo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok

BUDŻET GMINY NA 2016 ROK

BUDŻET GMINY NA 2015

BUDŻET GMINY NA 2014 ROK

BUDŻET GMINY NA 2013 ROK

BUDŻET GMINY NA 2012 ROK

BUDŻET GMINY NA 2011 ROK

ZMIANY DO BUDŻETU NA 2011 ROK