BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - 2011 ROK

BUDŻET GMINY JELENIEWO NA 2021 ROK

BUDŻET GMINY JELENIEWO NA 2020 ROK

SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE ZA 2020 ROK

BUDŻET GMINY JELENIEWO NA 2019 ROK

 • pdf UCHWAŁA NR III.20.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019 – 2027
 • pdf UCHWAŁA NR III.21.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2019
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 16.2019 .pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie podziału ostatecznego kwot budżetu dla jednostek na 2019 rok
 • pdf UCHWAŁA NR IV.23.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 30.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2018 roku
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 34.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 35.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019 – 2029
 • pdf UCHWAŁA NR V.28.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019 - 2031
 • pdf UCHWAŁA NR V.29.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 36.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie uchylenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019 – 2029
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 37.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 31.2019 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 lutego 2019 r.
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 38.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 40.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Jeleniewo z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji realizowanych w roku 2019
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 43.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Jeleniewo z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji realizowanych w roku 2019
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 44.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 45.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2019 roku
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 46.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 47.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 53.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf UCHWAŁA NR VII.42.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019 - 2031
 • pdf UCHWAŁA NR VII.43.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 58.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 61.2019..pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 62.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2019 roku
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 65.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 roku
 • pdf UCHWAŁA NR VIII.48.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019 - 2031
 • pdf UCHWAŁA NR VIII.49.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 76.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 78.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 79.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 80.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 81.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 października 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2019 roku
 • pdf UCHWAŁA NR IX.53.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019 - 2031
 • pdf UCHWAŁA NR IX.54.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 października 2019 r. sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 84.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 88.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019 - 2031
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 89.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 89a.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 90.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf UCHWAŁA NR X.63.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019 – 2031
 • pdf UCHWAŁA NR X.64.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XI.67.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019 – 2031
 • pdf UCHWAŁA NR XI.68.2019.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2019 r. sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 99.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 100.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019 – 2031
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 114.2020.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2019 rok
 • pdf SPRAWOZDANIE-GBP za 2019.pdf
 • pdf SPRAWOZDANIE-GOPS za 2019.pdf
 • pdf SPRAWOZDANIE-SP za 2019.pdf
 • pdf SPRAWOZDANIE-ZGKiM za 2019.pdf
 • pdf SPRAWOZDANIE-GKRPAIN za 2019 r..pdf
 • pdf OPINIA 26.03.2020.pdf - Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wykonania budżetu za 2019 rok

DOTACJE 2018 ROK

BUDŻET GMINY JELENIEWO NA 2018 ROK

 • pdf UCHWAŁA NR XXIX.167.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XXIX.168.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2018
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 244.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie podziału ostatecznego kwot budżetu dla jednostek na 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 248.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2025
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 249.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XXX.172.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XXX.173.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XXXI.180.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XXXI.181.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 259.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 262.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Jeleniewo z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji realizowanych w roku 2018
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 264.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2018 roku
 • pdf UCHWAŁA NR XXXII.186.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XXXII.187.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XXXIII.192.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XXXIII.193.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 276.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 277.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2025
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 279.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2018 roku
 • pdf UCHWAŁA NR XXXIV.199.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XXXIV.200.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 284.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XXXV.206.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2026
 • pdf UCHWAŁA NR XXXV.207.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 286.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 287.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 287.1.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XXXVI.208.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2026
 • pdf UCHWAŁA NR XXXVI.209.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 294.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 października 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2018 roku
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 295.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 7.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • pdf UCHWAŁA NR III.18.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2026
 • pdf UCHWAŁA NR III.19.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

DOTACJE W 2017 ROKU

BUDŻET GMINY JELENIEWO NA 2017 ROK

BUDŻET GMINY NA 2016 ROK

BUDŻET GMINY NA 2015

BUDŻET GMINY NA 2014 ROK

BUDŻET GMINY NA 2013 ROK

BUDŻET GMINY NA 2012 ROK

BUDŻET GMINY NA 2011 ROK

ZMIANY DO BUDŻETU NA 2011 ROK