BIP Gmina Jeleniewo

DOTACJE W 2017 ROKU

 • pdf KWOTA DOTACJI.pdf - Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci/uczniów w 2017 r.

BUDŻET GMINY JELENIEWO NA 2017 ROK

 • pdf UCHWAŁA NR XXI.120.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XXI.121.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2017
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 168.2017.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie :podziału ostatecznego kwot budżetu dla jednostek na 2017 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 171.2017.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewona lata 2017 – 2025
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 172.2017.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 176.2017.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XXII.125.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewona lata 2017 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XXII.126.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XXIII.133.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 191.2017.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2017 roku
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 192.2017.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XXIV.138.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XXV.142.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XXV.143.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 205.2017.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Jeleniewo z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji realizowanych w roku 2017
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 206.2017.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017 – 2025
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 207.2017.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 212.2017.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

BUDŻET GMINY NA 2016 ROK

BUDŻET GMINY NA 2015

BUDŻET GMINY NA 2014 ROK

BUDŻET GMINY NA 2013 ROK

BUDŻET GMINY NA 2012 ROK

BUDŻET GMINY NA 2011 ROK

ZMIANY DO BUDŻETU NA 2011 ROK