BIP Gmina Jeleniewo

DOTACJE 2018 ROK

 • pdf DOTACJE 2018 ROK.pdf - Informacja o podstawowej kwocie dotacji w 2018 roku oraz wskaźniku zwiększającym

BUDŻET GMINY JELENIEWO NA 2018 ROK

 • pdf UCHWAŁA NR XXIX.167.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XXIX.168.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok 2018
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 244.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie podziału ostatecznego kwot budżetu dla jednostek na 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 248.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2025
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 249.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XXX.172.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XXX.173.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XXXI.180.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XXXI.181.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 259.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 262.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Jeleniewo z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji realizowanych w roku 2018
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 264.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2018 roku
 • pdf UCHWAŁA NR XXXII.186.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XXXII.187.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XXXIII.192.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XXXIII.193.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 276.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 277.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2025
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 279.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2018 roku
 • pdf UCHWAŁA NR XXXIV.199.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2025
 • pdf UCHWAŁA NR XXXIV.200.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 284.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XXXV.206.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2026
 • pdf UCHWAŁA NR XXXV.207.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 286.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 287.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 287.1.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • pdf UCHWAŁA NR XXXVI.208.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2026
 • pdf UCHWAŁA NR XXXVI.209.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 294.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 października 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2018 roku
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 295.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 7.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

DOTACJE W 2017 ROKU

BUDŻET GMINY JELENIEWO NA 2017 ROK

BUDŻET GMINY NA 2016 ROK

BUDŻET GMINY NA 2015

BUDŻET GMINY NA 2014 ROK

BUDŻET GMINY NA 2013 ROK

BUDŻET GMINY NA 2012 ROK

BUDŻET GMINY NA 2011 ROK

ZMIANY DO BUDŻETU NA 2011 ROK