BIP Gmina Jeleniewo

Urząd Gminy Jeleniewo 16 - 404 Jeleniewo, ul. Słoneczna 3
Tel. 87 568 30 22, fax. 87 5173934
www.jeleniewo.i-gmina.pl
e-mail  ug_jeleniewo@pro.onet.pl
godziny pracy Urzędu Gminy
poniedziałek - piątek  7.30 - 15.30
numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Suwałkach - nr: 74 9359 0002 0000 1111 2000 0102

PODATKI I OPŁATY 2012 ROK

 • mswordapplication UCHWALA_NR_XI_48_2011.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • mswordapplication UCHWALA_NR_XI_49_2011.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 • mswordapplication UCHWALA_NR_XI_50_2011.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.
 • mswordapplication UCHWALA_NR_XI_51_2011.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.
 • mswordapplication UCHWALA_NR_XI_52_2011.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 • mswordapplication UCHWALA_NR_XII_69_2011.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 • rtfapplication zalacznik_nr_1.rtf - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO.
 • mswordapplication zalacznik_nr_2.doc - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI.
 • mswordapplication zalacznik_nr_3.doc - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
 • mswordapplication zalacznik_nr_4.doc - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
 • msword, application UCHWALA_NR_XIV_77_2012.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Zwrot podatku akcyzowego


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi

81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.