BIP Gmina Jeleniewo

 

 

 

Urząd Gminy Jeleniewo 16 - 404 Jeleniewo, ul. Słoneczna 3
Tel. 87 568 30 22, 87 568 30 14, 87 568 30 84  fax. 87 5173934
www.jeleniewo.i-gmina.pl
e-mail  ug_jeleniewo@pro.onet.pl

godziny pracy Urzędu Gminy
poniedziałek - piątek  7.30 - 15.30
numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Suwałkach - nr: 74 9359 0002 0000 1111 2000 0102

Urząd Gminy Jeleniewo informuje o możliwości dokonywania wpłat za pomocą karty elektronicznej w kasie Urzędu pok. nr 9
 

PODATKI I OPŁATY NA 2019 ROK

 • pdf UCHWAŁA NR XI.53.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 • pdf ZAŁĄCZNIK NR 1.pdf - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO
 • pdf ZAŁĄCZNIK NR 2.pdf - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
 • pdf ZAŁĄCZNIK NR 3.pdf - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
 • pdf ZAŁĄCZNIK NR 4.pdf - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
 • pdf UCHWAŁA NR II.5.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewio z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 • pdf UCHWAŁA NR XI.55.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • pdf UCHWAŁA NR II.6.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewio z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • pdf UCHWAŁA NR II.7.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewio z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • pdf UCHWAŁA NR II.9.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewio z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty
 • pdf UCHWAŁA NR XI.59.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • vnd.oasis.opendocument.text DEKLARACJA (format_odt).odt - o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • msword DEKLARACJA (format_doc).doc - o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document DEKLARACJA (format_doc).docx - o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pdf DEKLARACJA pdf.pdf - o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pdf DECYZJA.pdf - z dnia 16 maja 2018 r. o zatwierdzeniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odporowadzania ścieków na terenie Gminy Jeleniewo, Szypliszki i Suwałki na okres 3 lat

PODATKI I OPŁATY NA 2018 ROK

 • pdf UCHWAŁA NR XI.53.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 • pdf ZAŁĄCZNIK NR 1.pdf - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO
 • pdf ZAŁĄCZNIK NR 2.pdf - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
 • pdf ZAŁĄCZNIK NR 3.pdf - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
 • pdf ZAŁĄCZNIK NR 4.pdf - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
 • pdf UCHWAŁA NR XIII.78.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI.53.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 • pdf UCHWAŁA NR XX.109.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • pdf UCHWAŁA NR XXVIII.154.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 • pdf UCHWAŁA NR XXVIII.153.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
 • pdf UCHWAŁA NR XI.55.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • pdf UCHWAŁA NR XXVIII.155.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • pdf UCHWAŁA NR XX.112.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty
 • pdf UCHWAŁA NR XI.57.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pdf UCHWAŁA NR XI.59.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • vnd.oasis.opendocument.text DEKLARACJA (format_odt).odt - o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • msword DEKLARACJA (format_doc).doc - o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document DEKLARACJA (format_doc).docx - o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pdf DEKLARACJA pdf.pdf - o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pdf DECYZJA.pdf - z dnia 16 maja 2018 r. o zatwierdzeniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odporowadzania ścieków na terenie Gminy Jeleniewo, Szypliszki i Suwałki na okres 3 lat

PODATKI I OPŁATY NA 2017 ROK

 • pdf UCHWAŁA_NR_XI.53.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 • pdf ZAŁĄCZNIK NR 1.pdf - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO
 • pdf ZAŁĄCZNIK NR 2.pdf - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
 • pdf ZAŁĄCZNIK NR 3.pdf - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
 • pdf ZAŁĄCZNIK NR 4.pdf - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
 • pdf UCHWAŁA NR XIII.78.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI.53.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 • pdf UCHWAŁA NR XX.109.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • pdf KOMUNIKAT 19.10.2016.pdf - Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016
 • pdf KOMUNIKAT 20.10.2016.pdf - Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały2016 r.
 • pdf UCHWAŁA_NR_XI.55.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • pdf UCHWAŁA NR XX.110.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI.55.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • pdf UCHWAŁA NR XX.112.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty
 • pdf UCHWAŁA NR XI.57.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pdf UCHWAŁA NR XI.59.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • vnd.oasis.opendocument.text DEKLARACJA_(format_odt).odt - o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document DEKLARACJA_(format_doc).docx - o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • msword DEKLARACJA_(format_doc).doc - o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pdf DEKLARACJA_pdf.pdf - o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PODATKI I OPŁATY NA 2016 ROK

 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR XI.53.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZAŁĄCZNIK NR 1.docx - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZAŁĄCZNIK NR 2.docx - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZAŁĄCZNIK NR 3.docx - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZAŁĄCZNIK NR 4.docx - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR XI.54.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR XI.55.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • pdf KOMUNIKAT.pdf - Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego za rok podatkowy 2016 i z dnia 20.10.2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2015 roku
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR XI.57.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR XI.58.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty
 • pdf UCHWAŁA NR XI.59.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • vnd.oasis.opendocument.text DEKLARACJA (format odt).odt - o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document DEKLARACJA (format docx).docx - o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • msword DEKLARACJA (format doc).doc - o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pdf DEKLARACJA pdf.pdf - o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pdf UCHWAŁA NR XIII.78.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI.53.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

PODATKI I OPŁATY NA 2015 ROK

 • msword UCHWALA NR XII 69 2011.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 • rtf zalacznik nr 1.rtf - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO LEŚNEGO
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document zalacznik nr 2.docx - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document zalacznik nr 3.docx - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document zalacznik nr 4.docx - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR XX.116.2012.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR XXI.124.2012.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR XXXIX.199.2014.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR XXXIX.200.2014.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR XXXIX.201.2014.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR III.8.2014.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX.200.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych