BIP Gmina Jeleniewo

Rok 2018

 • pdf UCHWAŁA NR I.1.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewio z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR I.2.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewio z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR I.3.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewio z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR I.4.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewio z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo
 • pdf UCHWAŁA NR II.5.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewio z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 4936 z dnia 7 grudnia 2018 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR II.6.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewio z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 4937 z dnia 7 grudnia 2018 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR II.7.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewio z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 4938 z dnia 7 grudnia 2018 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR II.8.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewio z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków
 • pdf UCHWAŁA NR II.9.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewio z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 4939 z dnia 7 grudnia 2018 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR II.10.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewio z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2018 rok
 • pdf UCHWAŁA NR II.11.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewio z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018 r. poz. 4940 z dnia 7 grudnia 2018 r.)
 • pdf UCHWAŁA NR II.12.2018.pdf - Rady Gminy Jeleniewio z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie oddania części nieruchomości w użyczenie