BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - 2018-2023

ROK 2021

 • pdf ZARZĄDZENIE NR 193.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie wykonania zadań obronnych w 2021 roku
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 194.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania gminy Jeleniewo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 195.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 196.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Jeleniewie
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 197.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 198.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 199.2021..pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeleniewo na rok szkolny 2021/2022
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 200.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 201.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2020 roku
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 202.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 203.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 204.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 205.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 206.2021..pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 207.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 208.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 marca 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2021 – 2029
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 208A.2020.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2021 – 2029
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 209.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf Zarządzenie Nr 210.2021 z załącznikiem.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowania w postaci refundacji kosztów poniesionych na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Jeleniewo w ramach projektu pt: „Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo”
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 211.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2020 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 212.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 213.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 214.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych na terenie gm. Jeleniewo
 • pdf Zarządzenie nr 215.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Jeleniewo za rok 2020
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 216.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 217.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 218.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2021 roku
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 219.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 220.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa drogi gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtul) – droga do Suwalskiego Parku Krajobrazowego” w formule zaprojektuj i wybuduj
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 221.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 222.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2020 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 223.2021..pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 223.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany bezprzetargowej, położonych w obrębie Żywa Woda gmina Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 224.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 101796B, droga Jeleniewo-Kazimierówka, gmina Jeleniewo”
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 225.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 226.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na najładniejszą posesję w Gminie Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 227.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 228.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnychi fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 229.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 230.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie "Regulaminu pomocy mieszkańcom Gminy Jeleniewo w usuwaniu azbestu w 2021 roku"
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 231.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 232.2021..pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 233.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 234.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 235.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 235A.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 236.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania dofinansowania w postaci refundacji kosztów poniesionych na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Jeleniewo w ramach projektu pt: „Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo” w ramach drugiego naboru wniosków
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 237.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 238.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 239.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2021 roku
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 240.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 241.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 09 sierpnia 2021 r. w sprawie w sprawie powołania Komisji negocjacyjnej dla potrzeb uzgodnienia wysokości odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod drogę publiczną, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZADZENIE NR 242.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania dofinansowania w postaci refundacji kosztów poniesionych na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Jeleniewo w ramach projektu pt: „Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo” w ramach trzeciego naboru wniosków
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 243.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 244.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 245.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 246.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gm. Jeleniewo na rzecz użytkowników wieczystych
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 247.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gm. Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 248.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych na terenie gm. Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 249.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Prudziszki
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 250.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 roku
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 251..2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 września 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowej zamiany, bezprzetargowej sprzedaży, bezprzetargowej sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych oraz użyczenia
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 252.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia z dnia 2 września 2021 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE Nr 253.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania dofinansowania w postaci refundacji kosztów poniesionych na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Jeleniewo w ramach projektu pt: „Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo” w ramach czwartego naboru wniosków
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 254.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 255.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia z dnia 7 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE Nr 256.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 08 października 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 257.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 października 2021 r. w sprawie organizacji i działania Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach na terenie gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 258.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 259.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia z dnia 11 października 2021 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 260.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 października 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 261.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 października 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2021 roku
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 262.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 263.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Jeleniewo w 2022 r."
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 264.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jeleniewo w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 265.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania dofinansowania w postaci refundacji kosztów poniesionych na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Jeleniewo w ramach projektu pt: „Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo” w ramach piątego naboru wniosków
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 266.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2021 – 2029
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 267.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 268.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 269.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2022-2029
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 270.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2022 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 271.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 272.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 273.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 274.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 275.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 276.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2021 – 2029
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 277.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 278.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie przygotowania projektów
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 281.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

ROK 2020-II półrocze

 • ZARZĄDZENIE NR 192.2020

  WÓJTA GMINY JELENIEWO z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych oraz dojazdowych dróg na terenie gminy Jeleniewo w 2021 r.”

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 191.2020

  WÓJTA GMINY JELENIEWO z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2020 – 2029

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 190.2020

  WÓJTA GMINY JELENIEWO z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 189A.2020

  WÓJTA GMINY JELENIEWO z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2020 rok

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 189.2020

  WÓJTA GMINY JELENIEWO z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2020 rok

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 188.2020

  WÓJTA GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie podziału ostatecznego kwot budżetu dla jednostek na 2021 rok

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 187.2020

  WÓJTA GMINY JELENIEWO z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 146.2016 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 września 2016 r. w sprawie organizacji i działania Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach na terenie gminy Jeleniewo

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 186.2020

  WÓJTA GMINY JELENIEWO z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły oraz dróg gminnych wewnętrznych – obręb Szurpiły, Wodziłki, gmina Jeleniewo”   

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 185.2020

  WÓJTA GMINY JELENIEWO z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 184.2020

  WÓJTA GMINY JELENIEWO z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2020 rok

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 183.2020

  WÓJTA GMINY JELENIEWO z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont i przebudowa (modernizacja) chodnika łączącego ul. Słoneczna z ul. Ogrodową w Jeleniewie, Gmina Jeleniewo”  

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 182.2020

  WÓJTA GMINY JELENIEWO z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 181.2020

  WÓJTA GMINY JELENIEWO z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego lub równoważnego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Jeleniewo na lata 2021-2022”  

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE Nr 180.2020

  WÓJTA GMINY JELENIEWO z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskiwanym z nieruchomości stanowiących mienie gminne Gminy Jeleniewo

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 179.2020

  WÓJTA GMINY JELENIEWO z dnia 7 grudnia 2020 r. przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 178.2020

  WÓJTA GMINY JELENIEWO z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2020 – 2029

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 177.2020

  WÓJTA GMINY JELENIEWO z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2020 rok

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 176.2020

  WÓJTA GMINY JELENIEWO z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2020 rok

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 175.2020

  WÓJTA GMINY JELENIEWO z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2021-2029

  Więcej

Rok 2020

 • pdf ZARZĄDZENIE NR 101.2020.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 102.2020.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 103.2020.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 104.2020.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 105.2020.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2020 r.
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 106.2020.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 107.2020..pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 108.2020.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeleniewo na rok szkolny 2020/2021
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 109.2020.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 110.2020.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2019 roku
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 111.2020.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych oraz dojazdowych dróg na terenie gminy Jeleniewo w 2020 r.”
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 112.2020.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 113.2020.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 114.2020.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 115.2020.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 116.2020..pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Jeleniewo z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji realizowanych w roku 2020 i spłatę rat pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w roku 2020
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 117.2020.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamenduł”
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 118.2020.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 119.2020.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2020–2031
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 120.2020.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1475 831,56 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 56/100) przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jeleniewo na 2020 rok i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 121.2020.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2020–2031
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 122.2020.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 123.2020.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 124.2020.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 125.2020.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Jeleniewo za rok 2019
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 126.2020.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 127.2020.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2020 roku
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 128.2020.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 129.2020.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2020–2031
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 130.2020.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 131.2020..pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze do spraw rolnictwa i gospodarki ziemią w Urzędzie Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 132.2020..pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf Zarządzenie Nr 133.2020 .pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeleniewo
 • pdf ZARZADZENIE 134.2020.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Jeleniewie
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 135.2020.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 136.2020.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2020–2029
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 137.2020.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 138.2020.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2020–2029
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 139.2020.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 140.2020.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze do spraw rolnictwa i gospodarki ziemią w Urzędzie Gminy Jeleniewo

ROK 2019

 • pdf ZARZĄDZENIE NR 14.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 15.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 16.2019 .pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie :podziału ostatecznego kwot budżetu dla jednostek na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 17.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stałego zapasu gotówki w kasie na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 18.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie kontroli zarządczej i finansowej w jednostkach podsektora finansów publicznych
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 19.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia norm paliw płynnych dla pojazdów służbowych eksploatowanych przez Urząd Gminy Jeleniewo oraz pojazdów i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 20.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 21.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową w Jeleniewie oraz zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno-rekreacyjną w Jeleniewie”
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 22.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 23.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2019 r.
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 24.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 25.2019..pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 15.2019 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 26.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 15.2019 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 27.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 28.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/2011 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia norm paliw płynnych dla pojazdów służbowych eksploatowanych przez Urząd Gminy Jeleniewo oraz pojazdów i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 29.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeleniewo na rok szkolny 2019/2020
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 30.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2018 roku
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 31.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Jeleniewo z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji realizowanych w roku 2019
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 32.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej z WFOŚiGW w Białymstoku na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja gospodarki wodno ściekowej w gminie Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 33.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych oraz dojazdowych dróg na terenie gminy Jeleniewo w 2019 r.”
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 34.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 35.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019 – 2029
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 36.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie uchylenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019 – 2029
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 37.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 31.2019 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 lutego 2019 r.
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 38.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 39.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 40.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Jeleniewo z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji realizowanych w roku 2019
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 41.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 42.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 43.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Jeleniewo z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji realizowanych w roku 2019
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 44.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 45.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2019 roku
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 46.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 47.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 48.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 49.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 50.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Jeleniewo za rok 2018
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 51.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na najładniejszą posesję w Gminie Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 52.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 53.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 54.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonywanie usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Jeleniewo w 2019 r.”
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 55.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 56.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 57.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 58.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 59.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości na okres do dwóch miesięcy i ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 60.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 61.2019..pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 62.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2019 roku
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 63.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 64.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do spraw naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 65.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 roku
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 66.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Jeleniewo, położonej w obrębie, Prudziszki
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 67.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Jeleniewo, położonej w obrębie, Łopuchowo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 68.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Jeleniewo, położonej w obrębie, Malesowizna
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 69.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Jeleniewo, położonej w obrębie, Kazimierówka
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 70.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 71.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zatrudnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 72.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 września 2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 72A.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 73.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa drogi gminnej nr 101780B - droga we wsi Malesowizna”
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 74.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszych publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 75.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 76.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 77.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 września 2019 r. w sprawie opracowania "Planu ochrony zabytków Gminy Jeleniewo na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych"
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 78.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 79.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 80.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 81.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 października 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2019 roku
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 82.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 października 2019 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 83.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 25 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 84.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 85.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 listopada 2019 rokuw sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2020 - 2031
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 86.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 87.2019..pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Jeleniewo w 2020-2021 r.”
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 88.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019–2031
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 89.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 89a.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 90.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 91.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w pełnieniu funkcji w składzie osobowym Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 92.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 93.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego lub równoważnego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Jeleniewo w 2020 r.”
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 94.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 95.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie podziału ostatecznego kwot budżetu dla jednostek na 2020 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 96.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa paliw do samochodów administrowanych przez Gminę Jeleniewo”
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 97.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 98.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 99.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 100.2019.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Polityki Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019-2031

ROK 2018

 • pdf ZARZĄDZENIE NR 1.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 2.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 3.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Jeleniewo własności nieruchomości położonych we wsi Wołownia
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 4.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Jeleniewo własności nieruchomości położonej we wsi Prudziszki
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 5.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 6.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 7.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 8.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 9.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Jeleniewo
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 10.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego lub równoważnego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Jeleniewo w 2019 r.”
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 11.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 12.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 13.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2026