BIP Gmina Jeleniewo

Rok 2018

  • pdf ZARZĄDZENIE NR 1.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Jeleniewo
  • pdf ZARZĄDZENIE NR 2.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Jeleniewo
  • pdf ZARZĄDZENIE NR 3.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Jeleniewo własności nieruchomości położonych we wsi Wołownia
  • pdf ZARZĄDZENIE NR 4.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Jeleniewo własności nieruchomości położonej we wsi Prudziszki
  • pdf ZARZĄDZENIE NR 5.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
  • pdf ZARZĄDZENIE NR 6.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
  • pdf ZARZĄDZENIE NR 7.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
  • pdf ZARZĄDZENIE NR 8.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
  • pdf ZARZĄDZENIE NR 9.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Jeleniewo
  • pdf ZARZĄDZENIE NR 10.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego lub równoważnego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Jeleniewo w 2019 r.”