BIP Gmina Jeleniewo

Przetargi 2019 rok

DOSTAWA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINĘ JELENIEWO

Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego lub równoważnego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Jeleniewo w 2020 r.

Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Jeleniewo w 2020 r.

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Budowa drogi gminnej nr 101780B - droga we wsi Malesowizna

Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 wraz z wyposażeniem dla OSP Podwysokie Jeleniewskie

ZAPYTANIE OFERTOWE

  • pdf ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf - na zadanie pn. "Udzielenie kredytu krótkoterminowego w wysokości 736 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu 2019 roku przejściowego deficytu budżetu gminy Jeleniewo"

Wykonywanie usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Jeleniewo w 2019 r.

Wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych oraz dojazdowych dróg na terenie gminy Jeleniewo w 2019 r.

"Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową w Jeleniewie oraz zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno-rekreacyjną w Jeleniewie"