BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - 2011

Plan postępowań na 2021 r.

Wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych oraz dojazdowych dróg na terenie gminy Jeleniewo w 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA KONSERWACJĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY JELENIEWO W 2021 ROKU

  • pdf ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf - na Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeleniewo
  • pdf PROTOKÓŁ 29.12.2020.pdf - z przeprowadzonego rozpoznania cenowego na "Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeleniewo"

Remont i przebudowa (modernizacja) chodnika łączącego ul. Słoneczna z ul. Ogrodową w Jeleniewie, Gmina Jeleniewo

Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego lub równoważnego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Jeleniewo na lata 2021-2022

Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Jeleniewo w 2021 r.

Zapytanie ofertowe na "Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamenduł"

OBWIESZCZENIE O II PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO STAR FS-Lublin

  • pdf ZARZĄDZENIE NR 160.2020.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 23 września 2020 r. w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego
  • pdf Załącznik Nr 1 .pdf - Regulamin pracy komisji przetargowejdo przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia dot. II przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczegoStar FS-Lublin, Marka, typ, model: Średni, GLM 2,5/16/8 bez osprzętu pożarniczego o numerze rejestracyjnym SUA 843/R, rok produkcji 1981
  • pdf Załącznik nr 2.pdf - OBWIESZCZENIEO II PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGOSTAR FS-Lublin
  • pdf Załącznik nr 3.pdf - FORMULARZ OFERTOWYdo II przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczegoStar FS-Lublin, Marka, typ, model: Średni, GLM 2,5/16/8 bez osprzętu pożarniczego o numerze rejestracyjnym SUA 843/R, rok produkcji 1981
  • pdf Załącznik Nr 4.pdf - UMOWA SPRZEDAŻY - PROJEKT
  • pdf KLAUZULA.pdf - informacyjna dla osoby, z którą zawierana jest umowa

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeleniewo”

"Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1475831,56 zł przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jeleniewo na 2020 rok i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych oraz dojazdowych dróg na terenie gminy Jeleniewo w 2020 r.

Plan zamówień publicznych na 2020 r.