BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - 2011

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeleniewo”

"Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1475831,56 zł przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jeleniewo na 2020 rok i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych oraz dojazdowych dróg na terenie gminy Jeleniewo w 2020 r.

Plan zamówień publicznych na 2020 r.