BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - 2021

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jeleniewo oraz zapewnienie im opieki w schronisku

Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeleniewo

Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Jeleniewo w 2022 r.

Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Jeleniewo w 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem:

https://portal.smartpzp.pl/gmina.jeleniewo

W załączeniu publikujemy Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na usunięcie drzew (wywrotów i złomów) na działce ozn. nr. geod. 88 obręb Łopuchowo, należącej do Gminy Jeleniewo.

ZAPYTANIE OFERTOWE-USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY JELENIEWO