BIP Gmina Jeleniewo

Agroturystyka - Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo

Młodszy Referent ds. rolnictwa i gospodarki ziemią JOANNA BOROWSKA

tel. 87 563 85 57 , email: nieruchomosci@jeleniewo.i-gmina.pl

Jako przedsiębiorca lub rolnik możesz w innych obiektach świadczyć usługi hotelarskie. Taki obiekt (dom, gospodarstwo rolne, ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy, dom wczasowy) musisz zgłosić do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Ewidencję prowadzi wójt (burmistrz lub prezydent miasta) właściwy dla miejsca położenia twojego obiektu.

Twój obiekt musi spełniać:

 • wymagania budowlane, przeciwpożarowe i sanitarne;
 • minimalne wymagania dotyczące wyposażenia i świadczonych usług, które znajdziesz poniżej w plikach do pobrania

Co to są usługi hotelarskie

Usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

Co to są inne obiekty hotelarskie

Usługi hotelarskie mogą być świadczone w tzw. innych obiektach i dotyczą m.in. wynajmowania:

 • przez rolników pokoi i miejsc na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych (tzw. agroturystyka)
 • samodzielnych pokoi
 • miejsc noclegowych w pomieszczeniach wspólnych (salach)
 • miejsc noclegowych w budynkach stałych
 • miejsc noclegowych w ośrodkach wczasowych
 • miejsc noclegowych w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych
 • miejsc noclegowych w domach pracy twórczej
 • miejsc noclegowych w zakładach uzdrowiskowych
 • pokoi gościnnych/kwater prywatnych

Co to są obiekty hotelarskie

Obiekty hotelarskie to:

 • hotele
 • motele
 • pensjonaty
 • kempingi (campingi)
 • domy wycieczkowe
 • schroniska młodzieżowe
 • schroniska
 • pola biwakowe

Prowadzenie działalności hotelarskiej w obiektach hotelarskich wymaga spełnienia ostrzejszych wymagań oraz uzyskania zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju i kategorii.

Urząd może nałożyć na ciebie karę ograniczenia wolności albo grzywny, jeśli:

 • w nazwie twojego obiektu, w którym świadczysz usługi hotelarskie używasz nazw zastrzeżonych dla ściśle określonego rodzaju obiektów: np. hotel, motel, pensjonat, kemping, pole biwakowe
 • używasz oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego
 • świadczysz usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji
 • świadczysz usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia

Zakończenie działalności

Pamiętaj, że o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w zgłoszonym do ewidencji obiekcie musisz powiadomić urząd.

Podstawa prawna: