BIP Gmina Jeleniewo

Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej KATARZYNA ZACKIEWICZ
tel. 87 563 85 61 , email: srodowisko@jeleniewo.i-gmina.pl
  • vnd.ms-office WNIOSEK-zbiorniki bezodpływowe.doc - Wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jeleniewo

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jeleniewo