BIP Gmina Jeleniewo

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JELENIEWIE

ul. Słoneczna 3

16-404 Jeleniewo

tel. 875683022  wew. 14 i 16

fax 87 5173934

gops@jeleniewo.i-gmina.pl

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W JELENIEWIE

ul. Słoneczna 3

16-404 Jeleniewo

tel. 875683090

fax 87 5173934

zgkim@jeleniewo.i-gmina.pl

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JELENIEWIE

ul. Sportowa 1 A

16-404 Jeleniewo

tel. 875683098

fax 87 5173934

bibjeleniewo@wp.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ W JELENIEWIE

ul. Suwalska 51

16-404 Jeleniewo

tel./fax  875683033

zsjeleniewo@onet.eu

 

SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE "EDUKATOR" W ŁOMŻY SZKOŁA PODSTAWOWA W PRUDZISZKACH

Prudziszki 10

16-404 Jeleniewo

tel. 875683026

sp.prudziszki@edukator.lomza.pl

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY JELENIEWO-STATUTY

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W GMINIE JELENIEWO

Projekty 2011 rok

Projekty 2010 rok

  • msword Projekt_systemowy.doc [55 KB] - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej w gminie Jeleniewo” .
  • msword Informacja_o_realizacji_projektu.doc [51 KB] - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej w gminie Jeleniewo” .
  • msword INFORMACJA.doc [50,5 KB] - o zakończeniu realizacji projektu systemowego pt. „Aktywizacja społeczna- zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej w gminie Jeleniewo” .

Projekty 2009 rok

  • msword Projekt_-_GRANICA_WSCHODNIA.doc [25,5 KB] - Program z projektu Polska Granica Wschodnia pt.
  • msword Projekt_systemowy.doc [53,5 KB] - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej w gminie Jeleniewo” .
  • msword INFORMACJA.doc [53 KB] - z realizacji projektu systemowego pt. „Aktywizacja społeczna- zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej w gminie Jeleniewo” .
  • msword INFORMACJA.doc [53 KB] - o zakończeniu realizacji projektu systemowego pt. „Aktywizacja społeczna- zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej w gminie Jeleniewo” .

Jednostki organizacyjne-informacje