BIP Gmina Jeleniewo

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej KATARZYNA ZACKIEWICZ
tel. 568 30 22 , email: srodowisko@jeleniewo.i-gmina.pl

 

GMINNA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) lub PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW