BIP Gmina Jeleniewo

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej KATARZYNA ZACKIEWICZ
tel. 87 563 85 61 , email: srodowisko@jeleniewo.i-gmina.pl

 

GMINNA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

  • pdf INFORMACJA.pdf - Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków
  • pdf DRUK.pdf - Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków