BIP Gmina Jeleniewo

Odroczenie terminu płatności

Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat ALICJA URYNOWICZ
tel. 568 30 22 , email: ug_jeleniewo@pro.onet.pl