BIP Gmina Jeleniewo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jeleniewo na lata 2016-2026

 • pdf UCHWAŁA NR XVII.99.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jeleniewo na lata 2016-2026

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY JELENIEWO NA LATA 2015–2030

 • pdf UCHWAŁA NR XII.68.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2030 " wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2030
 • pdf Zał. do uchwały nr XII.68.2015.pdf - Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2030 "
 • pdf Zał. do uchwały nr XII.68.2015-prognoza.pdf - oddziaływania na środowisko projektu założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2030

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY JELENIEWO NA LATA 2015–2020

 • pdf UCHWAŁA NR XII.67.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2020" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2020
 • pdf Zał. do uchwały nr XII.67.2015.pdf - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2020"
 • pdf Zał. do uchwały nr XII.67.2015-prognoza.pdf - oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY JELENIEWO

 • pdf UCHWAŁA NR XII.66.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 r." wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 r.
 • pdf Zał. do uchwały nr XII.66.2015.pdf - Program ochrony środowiska dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 r."
 • pdf Zał. do uchwały nr XII.66.2015-prognoza.pdf - oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 r.

Strategia Rozwoju Gminy Jeleniewo

Program Rozwoju Lokalnego Gminy Jeleniewo

Plan Rozwoju Miejscowości Jeleniewo na lata 2005 - 2008 .

Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami

 • msword POS_i_PGO.doc [800 KB] - "Program Ochrony Środowiska Gminy Jeleniewo" i "Plan Gospodarki Odpadami Gminy Jeleniewo".

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jeleniewo

 • msword UCHWAŁA NR XII.67.2011.doc [300 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jeleniewo na lata 2012 – 2021
 • msword WIELOLETNI_PROGRAM.doc [60 KB] - Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jeleniewo na lata 2005 - 2010.
 • msword Zmiana_programu.doc [20 KB] - Zmiana uchwały Nr XXIII/140/05 z dnia 28 lutego 2005 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

 • msword UCHWAŁA NR XXXI.171.2014.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2015-2017

 • pdf UCHWAŁA NR XIV.84.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 marca 2015 r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jeleniewo na lata 2016 – 2020
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR VI.28.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

Plan Odnowy Miejscowości Jeleniewo

Plan ochrony przed szkodliwością azbestu oraz programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeleniewo 2010-2032

 • msword UCHWALA_NR_XXXVIII_212_10.doc [700 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Planu ochrony przed szkodliwością azbestu oraz programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeleniewo na lata 2010 – 2032.