BIP Gmina Jeleniewo

Rozłożenie na raty podatku

Inspektor ds. podatków i opłat ALICJA URYNOWICZ
tel. 568 30 22 , email: ug_jeleniewo@pro.onet.pl