BIP Gmina Jeleniewo

Rozłożenie na raty podatku

Inspektor ds. podatków i opłat ALICJA URYNOWICZ
tel. 87 563 85 62 , email: podatki@jeleniewo.i-gmina.pl