BIP Gmina Jeleniewo

RADNI GMINY JELENIEWO VII KADENCJI 2014 - 2018

BIELECKI JAN - PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY JELENIEWO

MYSIUKIEWICZ RYSZARD - WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY JELENIEWO

ANDRUSZKIEWICZ RYSZARD

ANESZKO MIROSŁAW

BUKPAŚ DAMIAN

CISZEWSKI SŁAWOMIR

DĄBROWSKI MARIUSZ

GAŁAŻYN JACEK

KALINOWSKI TADEUSZ

KLEPACKI DARIUSZ

SOBOL JUSTYNA

STANKIEWICZ TOMASZ

URYNOWICZ ANDRZEJ

WASZKIEWICZ STEFAN

WYSOCKI TOMASZ

DYŻURY

Jan Bielecki Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo i Ryszard Mysiukiewicz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jeleniewo przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 15.30 - 16.30 w Urzędzie Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3 sala nr 12 (parter).

W przypadku, kiedy wyznaczony dzień jest dniem wolnym od pracy, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący przyjmuje w pierwszym dniu roboczym w tym samym czasie.

RADNI VI KADENCJI

RADY GMINY JELENIEWO

WYBRANI W WYBORACH 21 LISTOPADA 2010 R.

RADNI RADY GMINY JELENIEWO 2010-2014

Brzostowski Bogusław – Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo

(Przewodniczący Rady przyjmuje w Urzędzie Gminy Jeleniewo w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godz. 1430 - 1630)

Mysiukiewicz Ryszard – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jeleniewo

 

Andruszkiewicz Ryszard       

Aneszko Mirosław

Bielecki Jan        

Bogdanowicz Sławomir

Ciszewski Sławomir

Domoracka Dorota

Kalinowski Tadeusz

Serafin Zbigniew tel. 512272156 , e-mail: zserafin@op.pl

Truchan Krzysztof

Truchan Wiesław

Wasilewski Andrzej

Wysocki Tomasz

Żyliński Józef