BIP Gmina Jeleniewo

INFORMACJA PUBLICZNA

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

PETYCJE 2019

Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi

  • pdf Publicznie dostępny wykaz.pdf - określony w art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. g ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko