BIP Gmina Jeleniewo

Wpis/zmiana/zawieszenie/wznowienie/wykreślenie do ewidencji działalności gospodarczej

Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej KATARZYNA ZACKIEWICZ
tel. 568 30 22 , email: srodowisko@jeleniewo.i-gmina.pl