BIP Gmina Jeleniewo

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego aktualny wpis w ewidencji działalności gospodarczej

Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej KATARZYNA ZACKIEWICZ
tel. 568 30 22 , email: srodowisko@jeleniewo.i-gmina.pl