BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - 2003

Zarządzenia Wójta 2003 r.

 • msword ZARZADZENIE__NR_2_03.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia regulaminu jej działania
 • msword ZARZADZENIE_Nr_3_03.doc [50 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleniewie
 • msword ZARZADZENIE_Nr_4_03.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie sporządzenia spisu z natury w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniewie
 • msword ZARZADZENIE_Nr_5_03.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie sporządzenia spisu z natury w Urzędzie Gminy Jeleniewo
 • msword ZARZADZENIE_Nr_6_03.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie sporządzenia spisu z natury w Bibliotece Publicznej w Jeleniewie
 • msword ZARZADZENIE_Nr_7_03.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie sporządzenia spisu z natury w Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniewie, Gulbieniszkach, Bachanowie, Podwysokim Jel.
 • msword ZARZADZENIE_Nr_8_03.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie sporządzenia spisu z natury w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie
 • msword ZARZADZENIE_Nr_9_03.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie sporządzenia spisu z natury w Aptece w Jeleniewie
 • msword ZARZADZENIE__Nr_10_03.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Jeleniewie
 • msword ZARZADZENIE_Nr_12_03.doc [100 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2003 roku
 • msword ZARZADZENIE_Nr_13_03.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na budowę sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Czajewszczyzna, Udziejek, Łopuchowo.
 • msword ZARZADZENIE_Nr_14_03.doc [200 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy
 • msword ZARZADZENIE_Nr_15_03.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie wydawania talonów na paliwo
 • msword ZARZADZENIE__NR_16_03.doc [500 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2003 rok
 • msword ZARZADZENIE_NR_18_03.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok-zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych ze środków dotacji celowych
 • msword ZARZADZENIE_Nr_19_03.doc [200 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jeleniewo.
 • msword ZARZADZENIE_Nr_20_03.doc [90 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania
 • msword ZARZADZENIE_Nr_21_03.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum
 • msword ZARZADZENIE__Nr_22_03.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • msword ZARZADZENIE_Nr_23_03.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru oferty w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na budowę sali gimnastycznej z łącznikiem przy Gimnazjum w Jeleniewie
 • msword ZARZADZENIE_NR_24_03.doc [50 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok-zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych ze środków dotacji celowych oraz przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
 • msword ZARZADZENIE___Nr_25_03.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót
 • msword ZARZADZENIE_NR_26_03.doc [50 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok-zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych ze środków dotacji celowych, przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami oraz rozdysponowania
 • msword ZARZADZENIE_Nr_27_03.doc [80 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • msword ZARZADZENIE_Nr_28_03.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • msword ZARZADZENIE_Nr_29_03.doc [70 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • msword ZARZADZENIE_Nr_30_03.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dp sprzedaży gruntów gminnych (mienie gminne)
 • msword ZARZADZENIE__Nr_31_03.doc [50 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej i określenia Regulaminu Pracy Komisji Egzaminacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
 • msword ZARZADZENIE_Nr_32_03.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do dokonania oceny ofert na Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Słonecznej w Jeleniewie
 • msword ZARZADZENIE__Nr_33_03.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie zmian w regulaminie pracy
 • msword ZARZADZENIE_Nr_34_03.doc [1 MB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku
 • msword ZARZADZENIE_NR_35_03.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 sierpnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok-zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych ze środków dotacji celowych, przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami oraz rozdysponowania
 • msword ZARZADZENIE_Nr_36_03.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania Komisji Prztargowej do dokonania oceny ofert na żwirowanie dróg gminnych i dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Jeleniewo
 • msword ZARZADZENIE_Nr_37_03.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • msword ZARZADZENIE_NR_38_03.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 września 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok-zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych ze środków dotacji celowych, przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami oraz rozdysponowania
 • msword ZARZADZENIE_Nr_39_03.doc [70 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 września 2003 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • msword ZARZADZENIE_NR_40_03.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 września 2003 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1 w Bachanowie i Nr 2 w Jeleniewie
 • msword ZARZADZENIE_NR_41_03.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 września 2003 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania
 • msword ZARZADZENIE_NR_42_03.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 września 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.ok-zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych ze środków dotacji celowych, przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
 • msword ZARZADZENIE_NR_43_03.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok-zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych ze środków dotacji celowych, przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami oraz rozdysponowania
 • msword ZARZADZENIE_Nr_44_03.doc [60 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 września 2003 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na IV kwartał 2003 roku
 • msword ZARZADZENIE_Nr_45_03.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 3 października 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do dokonania oceny ofert na dostawę oleju opałowego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Jeleniewo
 • msword ZARZADZENIE_Nr_46_03.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 października 2003 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Jeleniewie
 • msword ZARZADZENIE_NR_47_03.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 października 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do dokonania oceny ofert na zakup sprzętu komputerowego do Gminnego Centrum Informacji w Jeleniewie
 • msword ZARZADZENIE_NR_48_03.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 października 2003 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • msword ZARZADZENIE__NR_49_03.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 października 2003 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru
 • msword ZARZADZENIE_NR_50_03.doc [70 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 paxdziernika 2003 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • msword ZARZADZENIE_NR_51_03.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 pażdziernika 2003 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jeleniewo
 • msword ZARZADZENIE_NR_52_03.doc [50 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 października 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok-zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych ze środków dotacji celowych, przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami oraz rozdysponow
 • msword ZARZADZENIE_NR_53_03.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy
 • msword ZARZADZENIE_NR_54_03.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jeleniewo
 • msword ZARZADZENIE_NR_55_03.doc [50 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gmina na 2003 r. - zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych ze środków dotacji celowych, przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
 • msword ZARZADZENIE__NR_56_03.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gmina na 2003 r. - zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych ze środków dotacji celowych, przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
 • msword ZARZADZENIE_Nr_57_03.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
 • msword ZARZADZENIE_NR_58_03.doc [2 MB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2004 rok.
 • msword ZARZADZENIE__Nr_60_03.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok-przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
 • msword ZARZADZENIE__Nr_61_03.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok-przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
 • msword ZARZADZENIE_NR_62_03.doc [60 KB] - Wójta Gminy jeleniewo z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na IV kwartał 2003 roku
 • msword ZARZADZENIE_NR_63_03.doc [60 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na I kwartał 2004 roku
 • msword ZARZADZENIE_NR__59_03.doc [70 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • msword ZARZADZENIE__NR_64_03.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok-przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami