BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - 2004

Zarządzenia Wójta 2004 r.

 • msword ZARZADZENIE_NR_65_04.doc [50 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • msword ZARZADZENIE_NR_66_04.doc [600 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie budżetu gminy na 2004 rok.
 • msword ZARZADZENIE_NR_67_04.doc [60 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
 • msword ZARZADZENIE_Nr_68_04.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • msword ZARZADZENIE_NR_69_04.doc [600 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
 • msword ZARZADZENIE_NR_70_04.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jeleniewo
 • msword ZARZADZENIE_NR_71_04.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na
 • msword ZARZADZENIE_Nr_72_04.doc [60 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
 • msword ZARZADZENIE_NR_73_04.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Jeleniewo przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.
 • msword ZARZADZENIE_NR_74_04.doc [800 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.
 • msword ZARZADZENIE_NR_75_04.doc [70 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 marcaa 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na I kwartał 2004 rok.
 • msword ZARZADZENIE_Nr_76_04.doc [60 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na II kwartał 2004 rok.
 • msword ZARZADZENIE__Nr_77_04.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok-zwiększenia dochodów i wydatków ze środków dotacji celowych, przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami oraz rozdysponowania rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki w budżecie.
 • msword ZARZADZENIE__Nr_78_04.doc [500 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2004 rok.
 • msword ZARZADZENIE_NR_79_04.doc [100 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
 • msword ZARZADZENIE_NR_80_04.doc [60 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania Wieloletniego Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jeleniewo na okres 2004-2007.
 • msword ZARZADZENIE_NR_81_04.doc [70 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
 • msword ZARZADZENIE_Nr_82_04.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 • msword ZARZADZENIE_NR_83_04.doc [50 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok-zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych ze środków dotacji celowych, przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
 • msword ZARZADZENIE_NR_84_04.doc [50 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na
 • msword ZARZADZENIE_NR_85_04.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeleniewie i Gimnazjum w Jeleniewie.
 • msword ZARZADZENIE_NR_86_04.doc [60 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok-zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych ze środków dotacji celowych, przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami oraz rozdysponowania rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki w budżecie.
 • msword ZARZADZENIE_NR_87_04.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok-zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych ze środków dotacji celowych.
 • msword ZARZADZENIE_NR_88_04.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok-przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami.
 • msword ZARZADZENIE__Nr_89_04.doc [200 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
 • msword ZARZADZENIE_NR_90_04.doc [50 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok-zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych ze środków dotacji celowych, przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami oraz rozdysponowania rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki w budżecie.
 • msword ZARZADZENIE_Nr_91_04.doc [60 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na III kwartał 2004 roku.
 • msword ZARZADZENIE_Nr_92_04.doc [100 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
 • msword ZARZADZENIE_NR__93_04.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jeleniewo.
 • msword ZARZADZENIE_NR_94_04.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie powierzenia Stanowiska dyrektora Gimnazjum w Jeleniewie.
 • msword ZARZADZENIE_NR_95_04.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie powierzenia Stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeleniewie.
 • msword ZARZADZENIE_NR_96_04.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie zmian w regulaminie pracy.
 • msword ZARZADZENIE_NR_97_04.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok-zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych ze środków dotacji celowych, przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
 • msword ZARZADZERNIE_NR_98_04.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie regulaminu premiowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.
 • msword ZARZADZENIE_NR_99_04.doc [50 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok-zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych ze środków dotacji celowych, przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami oraz rozdysponowania rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki w budżecie.
 • msword ZARZADZENIE_NR_100_04.doc [300 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku.
 • msword ZARZADZENIE_NR_101_04.doc [60 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej w jednostkach organizacyjnych gminy.
 • msword ZARZADZENIE_Nr_102_04.doc [1 MB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
 • msword ZARZADZENIE_NR_103_04.doc [100 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.
 • msword ZARZADZENIE_NR_104_04.doc [1 MB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia granic opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu eszczewo, gm. Jeleniewo oraz zakresu niezbędnych prac planistycznych.
 • msword ZARZADZENIE_NR_105_04.doc [70 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 września 2004 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
 • msword ZARZADZENIE_NR_106_04.doc [70 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 14 września 2004 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jeleniewo.
 • msword ZARZADZENIE_NR_107_04.doc [50 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 września 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do dokonania oceny ofert na dostawę oleju opałowego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Jeleniewo.
 • msword ZARZADZENIE_NR_108_04.doc [90 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 23 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
 • msword ZARZADZENIE_NR_109_04.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 października 2004 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jeleniewo.
 • msword ZARZADZENIE_NR_110_04.doc [90 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 października 2004 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na IV kwartał 2004 roku.
 • msword ZARZADZENIE_NR_111_04.doc [70 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 października 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
 • msword ZARZADZENIE_NR_112_04.doc [80 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 25 października 2004 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
 • msword ZARZADZENIE_NR_113_04.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 października 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do dokonania oceny ofert na
 • msword ZARZADZENIE_Nr_114_04.doc [90 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 października 2004 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
 • msword ZARZADZENIE_NR_115_04.doc [700 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2005 rok.
 • msword ZARZADZENIE_NR_117_04.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jeleniewo.
 • msword ZARZADZENIE_NR_116_04.doc [70 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
 • msword ZARZADZENIE__Nr_120_04.doc [200 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
 • msword ZARZADZENIE_121_04.doc [60 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2004.
 • msword ZARZADZENIE_NR_118_04.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie zmian w regulaminie pracy.
 • msword ZARZADZENIE_NR_119_04.doc [60 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Jeleniewo.
 • msword ZARZADZENIE_NR_122_04.doc [60 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
 • msword ZARZADZENIE_NR_124_04.doc [100 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
 • msword ZARZADZENIE_NR_123_04.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 • msword ZARZADZENIE_NR_125_04.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do dokonania oceny ofert na
 • msword ZARZADZENIE_NR_128_04.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność mienie gminne.
 • msword ZARZADZENIE_NR_126_04.doc [90 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.
 • msword ZARZADZENIE_NR_127_04.doc [100 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.