BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - 2006

Zarządzenia Wójta 2006 r.

 • msword ZARZADZENIE_NR_196_06.doc [100 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
 • msword ZARZADZENIE_NR_197_05.doc [400 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2006 rok.
 • msword ZARZADZENIE_NR_198_05.doc [50 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę jednego min. 17 max. 21 – osobowego autobusu na potrzeby Gminy Jeleniewo.”
 • msword ZARZADZENIE_NR_199_06.doc [100 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2006 roku.
 • msword ZARZADZENIE_NR_200_06.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2006.
 • msword ZARZADZENIE_NR_201_06.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „obsługę bankową i prowadzenie rachunku bankowego Budżetu Gminy Jeleniewo oraz rachunków pomocniczych podległych jednostek budżetowych”.
 • msword ZARZADZENIE_NR_202_06.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości.
 • msword ZARZADZENIE_NR_203_06.doc [50 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
 • msword ZARZADZENIE_NR_204_06.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do dokonania oceny ofert na „Dostawę paliw do pojazdów samochodowych administrowanych przez gminę Jeleniewo”
 • msword ZARZADZENIE_NR_205_06.doc [70 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
 • msword ZARZADZENIE_NR_206_06.doc [50 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
 • msword ZARZADZENIE_NR_207_06.doc [60 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
 • msword ZARZADZENIE_NR_208_06.doc [500 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.
 • msword ZARZADZENIE_NR_209_06.doc [70 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 168/05 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 lipca 2005 r.w sprawie ustalenia częstotliwości i czasu trwania szkolenia okresowego zatrudnionym pracownikom.
 • msword ZARZADZENIE_NR_210_06.doc [100 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
 • msword ZARZADZENIE_NR_211_06.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 200/06 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2006.
 • msword ZARZADZENIE_NR_212_06.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
 • msword ZARZADZENIE__NR_213_06.doc [200 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
 • msword ZARZADZENIE_NR_214_06.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowości kwartalnej informacji z wykonania budżetu.
 • msword ZARZADZENIE_NR_215_06.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2006 roku.
 • msword ZARZADZENIE_NR_216_06.doc [100 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
 • msword ZARZADZENIE_NR_217_06.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zmian w regulaminie pracy.
 • msword ZARZADZENIE_NR_218_06.doc [70 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
 • msword ZARZADZENIE_NR_219_06.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób fizycznych którym w zakresie podatków i opłat udzielono umorzeń w 2005 roku.
 • msword ZARZADZENIE_NR_220_06.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
 • msword ZARZADZENIE_NR_221_06.doc [50 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Jeleniewo.
 • msword ZARZADZENIE_NR_222_06.doc [100 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
 • msword ZARZADZENIE_NR_223_06.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
 • msword ZARZADZENIE_NR_224_06.doc [100 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
 • msword ZARZADZENIE_NR_225_06.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
 • msword ZARZADZENIE_NR_226_06.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Suchodoły – Leszczewo, długości 3,6 km”.
 • msword ZARZADZENIE_NR_227_06.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2006 roku.
 • msword ZARZADZENIE_NR_228_06.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
 • msword ZARZADZENIE_NR_229_06.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jeleniewo.
 • msword ZARZADZENIE_NR_230_06.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bachanowie.
 • msword ZARZADZENIE_NR_231_06.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gulbieniszkach.
 • msword ZARZADZENIE_NR_232_06.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Żwirowanie dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Jeleniewo”.
 • msword ZARZADZENIE_NR_233_06.doc [500 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2006 roku.
 • msword ZARZADZENIE_NR_234_06.doc [50 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
 • msword ZARZADZENIE_NR_235_06.doc [100 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 września 2006 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
 • msword ZARZADZENIE_NR_236_06.doc [50 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
 • msword ZARZADZENIE_NR_237_06.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 października 2006 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
 • msword ZARZADZENIE_NR_243_06.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odśnieżanie dróg gminnych i dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Jeleniewo.”
 • msword ZARZADZENIE_NR_239_06.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 października 2006 r. w sprawie wysokości zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla dzieci i młodzieży oraz osób w podeszłym wieku szczególnie osób samotnych nie mających możliwości zapewnienia posiłku w szkole bądź możliwości przygotowania posiłku w okresie od 1 września 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
 • msword ZARZADZENIE_NR_245_06.doc [60 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
 • msword ZARZADZENIE_NR_242_06.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
 • msword ZARZADZENIE_NR_238_06.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 października 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Jeleniewo.”
 • msword ZARZADZENIE_NR_240_06.doc [50 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
 • msword ZARZADZENIE_NR_244_06.doc [1 MB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok.
 • msword ZARZADZENIE_NR_241_06.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 października 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości .
 • msword ZARZADZENIE_NR_240_A_06.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 października 2006 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kwartały 2006 roku.