BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - 2006 ROK

BUDŻET GMINY NA 2006 ROK

  • msword UCHWALA_NR_XXXI_180_05.doc [600 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.
  • msword ZARZADZENIE_NR_233_06.doc [500 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2006 roku.
  • msword ZARZADZENIE_NR_240_A_06.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 października 2006 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kwartały 2006 roku.
  • msword ZARZADZENIE_NR_13_A_07.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2006 roku.
  • msword ZARZADZENIE_NR_28_07.doc [50 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu, zobowiązanich, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2006 roku.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2006 ROK