BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - 2007

2007 rok

 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 stycznia 2007 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 stycznia 2007 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 • msword OGLOSZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 lutego 2007 r. o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia .
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 lutego 2007 r.w sprawie zamieszczonia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycji .
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 marca 2007 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 kwietnia 2007 r.o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 kwietnia 2007 r.o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 kwietnia 2007 r. o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 kwietnia 2007 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 • msword ZAWIADOMIENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie zwołania rozprawy administracyjnej.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. remont drogi gminnej i przebudowa mostu na rzece Czarna Hańcza łączącej wsie Podwysokie Jeleniewskie i Malesowizna.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. remont drogi gminnej Krzemianka – Szurpiły, w miejscowości Krzemianka, o długości ok. 1753 mb.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jelniewo w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi PODWYSOKIE JELENIEWSKIE, OKRĄGŁE, PRUDZISZKI i ŻYWA WODA.
 • msword POSTANOWIENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie sporstowania oczywistej omyłki w Obwieszczeniu nr OŚK.7610-17/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. remont drogi gminnej i przebudowa mostu na rzece Czarna Hańcza łączącej wsie Podwysokie Jeleniewskie i Malesowizna.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzcji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.Remont drogi w Jeleniewie z pobustronnym chodnikiem na ulicy Słonecznej.
 • msword POSTANOWIENIE.doc [50 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Obwieszczeniu nr OŚK.7610-19/07 z dnia 13 lipca 2007 r.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzcji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.remont odcinków dróg gminnych we wsi Malesowizna.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzcji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.Remont drogi gminnej Szeszupka –Malesowizna- Bachanowo.
 • msword POSTANOWIENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi gminnej Krzemianka – Szurpiły.
 • msword POSTANOWIENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi gminnej i przebudowa mostu na rzece Czarna Hańcza łączącej wsie Podwysokie Jeleniewskie i Malesowizna.
 • msword POSTANOWIENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 655 Kąp -Suwałki – Rutka Tartak.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie odstąpienia od zobowiązania wnioskodawcy od sporządzania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi gminnej Krzemianka – Szurpiły.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie odstąpienia od zobowiązania wnioskodawcy od sporządzania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi gminnej i przebudowa mostu na rzece Czarna Hańcza łączącej wsie Podwysokie Jeleniewskie i Malesowizna.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 3 września 2007 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej działki o nr geod. 314/4, 282/1, 509/2, 280/2, 570 położone w obrębie Jeleniewo, gm. Jeleniewo.
 • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 września 2007 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach Bachanowo i Jeleniewo gm. Jeleniewo.
 • msword POSTANOWIENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 września 2007 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na remoncie odcinków dróg gminnych we wsi Malesowizna.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 września 2007 r. o odstąpieniu od zobowiązania wnioskodawcy od sporządzania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie odcinków dróg gminnych we wsi Malesowizna.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 października 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Eksploatacja złoża piasku ze żwirem Prudziszki III ” .
 • msword ZARZĄDZENIE NR 192.2013.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jeleniewo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 października 2007 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dotyczącego remontu drogi o nawierzchni asfaltowo bitumicznej z obustronnym chodnikiem na ul. Słonecznej w Jeleniewie
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 października 2007 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dotyczącego remontu drogi gminnej Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 października 2007 r. w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja drogi gminnej Sidorówka – Gulbieniszki”.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. remont drogi gminnej Krzemianka – Szurpiły.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.remont drogi gminnej i przebudowa mostu na rzece Czarna Hańcza.
 • msword ZAWIADOMIENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 listopada 2007 r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na dobudowie do istniejącej obory części obory oraz budowy zbiornika podziemnego.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 listopada 2007 r. o wszczęciu postepowania administracyjnego ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Jeleniewie.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 listopada 2007 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej w Jeleniewie.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 listopada 2007 r. o wszczęciu postepowania administracyjnego ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Jeleniewie.
 • msword ZAWIADOMIENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 listopada 2007 r. o wszczęciu postepowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: „Rozbudowie stacji wodociągowej i zbiorniki wyrównawcze wody w miejscowości Jeleniewo” .
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zawiadomienia od sporządzania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacji drogi gminnej Sidorówka – Gulbieniszki”.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 grudnia 2007 r. o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Podwysokie Jeleniewskie, Okrągłe, Prudziszki i Żywa Woda.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 grudnia 2007 r. o odstąpieniu od zobowiązania wnioskodawcy t.j. Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3, 16 – 404 Jeleniewo od sporządzania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie stacji wodociągowej i zbiorniki wyrównawcze wody w miejscowości Jeleniewo” na działkach o nr ew.: 51 i 52 obręb Jeleniewo, gm. Jeleniewo