BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - 2008

2008 rok

 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie odstąpienia od sporządzania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie stacji wodociągowej i zbiorniki wyrównawcze wody w miejscowości Jeleniewo” .
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 stycznia 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi : Jeleniewo, Wołownia, Leszczewo, Prudziszki, Rychtyn, Białorogi oraz wsi Suchodoły w Gminie Jeleniewo
 • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo o sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie gminy Jeleniewo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 marca 2008 r.w sprawie rozbudowy wodociągu Jeleniewo-Gulbieniszki.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 marca 2008 r.w sprawie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Sidory.
 • msword OGLOSZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 marca 2008 r.w sprawie zmiany nieruchomości położonych w obrębie Hultajewo gm. Jeleniewo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 marca 2008 r.w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Zespół elektrowni wiatrowych Prudziszki
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 marca 2008 r.w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Elektrownia wiatrowa Okrągłe
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 marca 2008 r.w sprawie wyłożeniA do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malesowizna, Okrągłe i Zarzecze Jeleniewskie w Gminie Jeleniewo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 kwietnia 2008 r.w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 kwietnia 2008 r.w sprawie budowy
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 kwietnia 2008 r.w sprawie budowy
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 maja 2008 r.o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko projektowanej elektrowni wiatrowej Okrągłe.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 maja 2008 r.o wydaniu decyzji celu publicznego o budowie sieci wodociągowej we wsi Sidory gm. Jeleniewo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 maja 2008 r.o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko projektowanego zespołu elektrowni wiatrowych Prudziszki.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie wydania decyzji na budowę sieci wodociągowej Jeleniewo-Gulbieniszki.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Elektrownia wiatrowa Okrągłe
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • msword OGLOSZENIE_O_KONKURSIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 czerwca 2008 r. na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Jeleniewie.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego inwestycji - przebudowa drogi w Jeleniewie ul. Słoneczna.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji obręb Podwysokie Jeleniewskie i Malesowizna gm. Jeleniewo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji na przebudowę drogi obręb Podwysokie Jeleniewskie i Malesowizna.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji na przebudowę drogi obręb Bachanowo.
 • msword OGLOSZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo o wynikach z przeprowadzonych w dniu 02. 07. 2008 r. przetargów ustnych nieograniczonych i ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach: Udziejek, Wodziłki, Hultajewo, gm. Jeleniewo.
 • msword PIKNIK_RODZINNY.doc [200 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo i Biblioteki Publicznej w Jeleniewie w Bachanowie 20 lipca 2008 r.
 • msword Sprawozdanie_z_pikniku.doc [3 MB] - Sprawozdanie z pikniku rodzinnego w Bachanowie.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 14 sierpnia 2008 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej drogi gminnej w Malesowiźnie.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 14 sierpnia 2008 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej drogi gminnej Podwysokie Jeleniewskie- Malesowizna.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 sierpnia 2008 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej drogi gminnej w Jeleniewie ul. Słoneczna.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 sierpnia 2008 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej drogi gminnej Szeszupka-Malesowizna-Bachanowo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 września 2008 r. w sprawie zmiany przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Jeleniewo, Wołownia, Leszczewo, Prudziszki, Rychtyn, Białorogi oraz wsi Suchodoły w Gminie Jeleniewo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 3 października 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 października 2008 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej Jeleniewo-Prudziszki-Suwałki, Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki, Gmina Jeleniewo”.
 • msword OGLOSZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 października 2008 r. w sprawie wykazu nieruchomości na dzierżawę gruntów.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 listopada 2008 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Farma elektrowni wiatrowych >Pietrowizna< zespół Jeleniewo”.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wydania decyzji o lokalicaji inwestycji celu publicznego obręb Malesowizna gmina Jeleniewo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budowy „Farmy elektrowni wiatrowych >Pietrowizna< zespół Jeleniewo” .