BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - 2009

2009

 • msword POSTANOWIENIE.doc [50 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 stycznia 2009 r.
 • msword POSTANOWIENIE.doc [60 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 stycznia 2009 r.
 • msword POSTANOWIENIE.doc [60 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 stycznia 2009 r.
 • msword POSTANOWIENIE.doc [60 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 stycznia 2009 r.
 • msword POSTANOWIENIE.doc [60 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 stycznia 2009 r.
 • msword POSTANOWIENIE.doc [80 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 2 lutego 2009 r.
 • msword POSTANOWIENIE.doc [80 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 3 lutego 2009 r.
 • msword POSTANOWIENIE.doc [80 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 lutego 2009 r.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 lutego 2009 r.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 lutego 2009 r. o wszczęciu postępowania.
 • msword OGLOSZENIE.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 25 lutego 2009 r. o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zamiany.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 25 lutego 2009 r. o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 25 lutego 2009 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 marca 2009 r. sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej Jeleniewo-Prudziszki-Suwałki, Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki, Gmina Jeleniewo”.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 marca 2009 r. sprawie zmiany przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeleniewo, Wołownia, Leszczewo, Prudziszki, Rychtyn, Białorogi oraz wsi Suchodoły w Gminie Jeleniewo.
 • msword OGLOSZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 kwietnia 2009 r. sprawie sprzedaży bezprzetargowej - zamianie nieruchomości położonych w obrębie Szurpiły i Jeleniewo Gmina Jeleniewo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. budowa „Kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Jeleniewo” .
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Farma elektrowni wiatrowych >Pietrowizna< zespół Jeleniewo”.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 29 kwietnia 2009 r o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Jeleniewo, 16-404 Jeleniewo, ul. Słoneczna 3 polegającą na realizacji zamierzenia pod nazwą: „Kompleks sportowo-rekreacyjny w miejscowości Jeleniewo” .
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 maja 2009 r o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej Jeleniewo-Prudziszki-Suwałki, Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki, Gmina Jeleniewo”.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej działki o nr geod. 13/3, 13/4, 17/1 położone w obrębie Białorogi, gm. Jeleniewo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej tłocznej wraz z sieciowymi i przydomowymi przepompowniami ścieków .
 • msword ZAWIADOMIENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 czerwca 2009 r. o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo o sprzedaży nieruchomości w miejscowości Hultajewo.
 • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo o sprzedaży nieruchomości w miejscowości Sidory i Żywa Woda.
 • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 lipca 2009 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego .
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 lipca 2009 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • msword POSTANOWIENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 lipca 2009 r. o dopuszczeniu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków Podlaskie Biuro Regionalne do udziału na prawach strony, w postępowaniu administracyjnym.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 sierpnia 2009 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej działki o nr geod. 186 i 100 położone w obrębie Prudziszki, gm. Jeleniewo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 sierpnia 2009 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 101775B Czerwone Bagno – Szurpiły, długości ok. 2.72 km”.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 sierpnia 2009 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 września 2009 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeleniewo, Wołownia, Leszczewo, Prudziszki, Rychtyn, Białorogi oraz wsi Suchodoły w Gminie Jeleniewo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 września 2009 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu zjazdu w Prudziszkach.
 • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych we wsi Żywa Woda gm. Jeleniewo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 października 2009 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 października 2009 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrycznego wyciągu nart wodnych z pomostami drewnianymi na jeziorze Szelment Wielki ...
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 października 2009 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowych >Pietrowizna< zespół Jeleniewo .
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 października 2009 r. o prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowie drogi gminnej nr 101775B Czerwone Bagno – Szurpiły, długości ok. 2,72 km”.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 października 2009 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrycznego wyciągu nart wodnych z pomostami drewnianymi na jeziorze Szelment Wielki.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 października 2009 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej działkę o nr geod. 179 w obrębie Udryn, gm. Jeleniewo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 października 2009 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 101775B Czerwone Bagno – Szurpiły.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 23 listopada 2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wiatrowej „Leszczewo” .