BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - 2009

PRZETARG NA WYDZIERŻAWIENIE GRUNTÓW ROLNYCH

 • msword OGLOSZENIE.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 stycznia 2009 r. o II przetargach ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Jeleniewo.
 • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 3 marca 2009 r. o wynikach z przeprowadzonych w dniu 02. 03. 2009 r. II przetargów ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębach: Białorogi, Hultajewo, Szurpiły, Udryn, Jeleniewo, gm. Jeleniewo.

PRZETARG NA POPRAWĘ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ NA TERENIE GMINY JELENIEWO

PRZETARG NA USŁUGI W ZAKRESIE REMONTU BIEŻĄCEGO DRÓG GMINNYCH I DOJAZDOWYCH NA TERENIE GMINY JELENIEWO W 2009 R.

 • msword OGLOSZENIE.doc [50 KB] - o przetargu na usługi w zakresie remontu bieżącxego dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Jeleniewo w 2009 r.
 • msword SIWZ.doc [200 KB] - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 9 kwietnia 2009 r.
 • msword MODYFIKACJA.doc [40 KB] - z dnia 15 kwietnia 2009 r. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • msword OGLOSZENIE.doc [40 KB] - z dnia 30 kwietnia 2009 r. o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługi w zakresie remontu bieżącego dróg gminnych i dojazdowych na terenie gminy Jeleniewo w 2009 r.” .

PRZEBUDOWA (ULEPSZENIE) GRUNTOWEJ DROGI GMINNEJ NR 101767B SZURPIŁY - WODZIŁKI, DŁUGOŚCI 1,6 KM.

PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOZONYCH W OBRĘBACH SIDORY I ŻYWA WODA GMINA JELENIEWO

 • msword OGLOSZENIE.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 sierpnia 2009 r.
 • msword ODWOLANIE.doc [20 KB] - z dnia 14 września 2009 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Żywa Woda, gm. Jeleniewo.
 • msword OGLOSZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 września 2009 r. o wynikach z przeprowadzonych w dniu 14.09. 2009 r. przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Sidory, gm. Jeleniewo.

SPRZEDAŻ LUB ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI POŁOZONYCH W OBRĘBACH HULTAJEWO GMINA JELENIEWO

PRZETARG NA DOŻYWIANIE W SZKOŁACH W JELENIEWIE

 • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 2 września 2009 r.
 • msword SIWZ.doc [100 KB] - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
 • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - z dnia 16 września 2009 r. o wyniku postępowania.

PRZETARG NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ JELENIEWO-GULBIENISZKI I REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ W JELENIEWIE ULICA SUWALSKA

PRZETARG NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO

PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOZONYCH W OBRĘBIE ŻYWA WODA GMINA JELENIEWO

 • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 3 listopada 2009 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Żywa Woda, gm. Jeleniewo.
 • msword OGLOSZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 grudnia 2009 r. o wyniku z przeprowadzonego w dniu 07. 12. 2009 r. przetargu ustnego nieograniczonego .

PRZETARG NA ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH I DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE GMINY JELENIEWO W 2009 I 2010 R.

PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU W JELENIEWIE

 • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Kierownika Zakładu Gos[podarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie z dnia 30 listopada 2009 r. o przetargu na wynajem lokalu w Jeleniewie.
 • msword OGLOSZENIE.doc [30 KB] - Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie z dnia 29 grudnia 2009 r. o wyniku przetargu.