BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - 2010

2010

 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i przedłożenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej „Leszczewo” .
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 lutego 2010 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi : Jeleniewo, Wołownia, Leszczewo, Prudziszki, Rychtyn, Białorogi i Suchodoły w Gminie Jeleniewo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 11 marca 2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej działki w obrębie Jeleniewo, gm. Jeleniewo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 marca 2010 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi na jeziorze Szelment Wielki, oraz budowie parku linowego i ścianki wspinaczkowej na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „SZELMENT”.
 • msword WYKAZ.doc [30 KB] - z dnia 19 kwietnia 2010 r. nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Jeleniewo przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych ograniczonych oraz ustnych nieograniczonych.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 kwietnia 2010 r. o sprostowaniu omyłki w sprawie nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko i określeniu jego zakresu.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 22 kwietnia 2010 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka linii napowietrznej .
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 maja 2010 r. o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi na jeziorze Szelment Wielki, oraz budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi na jeziorze Szelment Wielki, oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „SZELMENT”.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 czerwca 2010 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:
 • msword WYKAZ.doc [30 KB] - z dnia 14 czerwca 2010 r. nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Jeleniewo przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 14 czerwca 2010 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą budowa drogi wewnętrznej o nawierzchni bitumicznej w km 0+000 – 0+255,60 (0,255 km) od drogi powiatowej nr 1139B Wołownia – Czerwonka – Kaletnik gmina Jeleniewo wraz z budową przepustu rurowego na działce geodezyjnej nr 57/2 obręb Leszczewo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 lipca 2010 r. o wygaśnięciu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz: PGE Dystrybucja Sp z o. o.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 lipca 2010 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz: Województwa Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 lipca 2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej działki o nr geod. 301, 556, 293, 557/1, 557/2, 283, 56/4, 55/2, 53/2, 56/3, 57/2, 56/1, 55/1, 47, 40/2, w obrębie Jeleniewo, gm. Jeleniewo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 7 lipca 2010 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi wewnętrznej o nawierzchni bitumicznej w km 0+000 – 0+255,60 (0,255 km) od drogi powiatowej nr 1139B Wołownia – Czerwonka – Kaletnik gmina Jeleniewo wraz z budową przepustu rurowego na działce geodezyjnej nr 57/2 obręb Leszczewo”.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 lipca 2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości: Leszczewo, gmina Jeleniewo i Szelment, gmina Szypliszki.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 sierpnia 2010 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz: PGE Dystrybucja Sp z o. o.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 sierpnia 2010 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości: Leszczewo, gmina Jeleniewo i Szelment, gmina Szypliszki.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 sierpnia 2010 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w km 0+000 – 0+255,60 (0,255 km) od drogi powiatowej nr 1139B Wołownia – Czerwonka – Kaletnik gmina Jeleniewo do drogi publicznej w obrębie Szelment (droga do Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment) wraz z budową przepustu rurowego na działce geodezyjnej nr 57/2 obręb Leszczewo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 września 2010 r. o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa i przebudowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w km 0+000 – 0+255,60 (0,255 km) od drogi powiatowej nr 1139B Wołownia – Czerwonka – Kaletnik gmina Jeleniewo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 października 2010 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa i przebudowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w km 0+000 – 0+255,60 (0,255 km) od drogi powiatowej nr 1139B Wołownia – Czerwonka – Kaletnik gmina Jeleniewo do drogi publicznej w obrębie Szelment (droga do Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment) wraz z budową przepustu rurowego na działce geodezyjnej nr 57/2 obręb Leszczewo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 listopada 2010 r. o wszczęciu postępowania postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej w obrębie miejscowości Leszczewo – gmina Jeleniewo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji: budowa elektrowni wiatrowej „Leszczewo” .
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej „Leszczewo”.
 • msword PROJEKT.doc [60 KB] - Programu Współpracy Gminy Jeleniewo z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2011 rok.
 • msword OGLOSZENIE_O_NABORZE.doc [40 KB] - Wójt Gminy Jeleniewo ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w terminie od 6 do 20 grudnia 2010 r. do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r., który odbędzie się w dniach od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.
 • msword OGLOSZENIE.doc [20 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie O BEZPRZETARGOWEJ - ZAMIANIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W OBRĘBIE CZAJEWSZCZYZNA, LESZCZEWO, GM. JELENIEWO.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 23 grudnia 2010 r. o wydaniu postanowienia w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej w obrębie miejscowości Leszczewo – gmina Jeleniewo.