BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - 2011

Podatki i opłaty na 2011 rok

  • msword UCHWALA_NR_XXXVIII_207_10.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
  • msword UCHWALA_NR_XXXVIII_208_10.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  • msword UCHWALA_NR_XXXVIII_209_10.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  • msword UCHWALA_NR_XXXVIII_210_10.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.
  • msword UCHWALA_NR_II_3_10.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/208/10 z dnia 9 listopada 2010 r. Rady Gminy Jeleniewo w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  • msword UCHWALA_NR_III_8_10.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/208/10 z dnia 9 listopada 2010 r. Rady Gminy Jeleniewo w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  • msword UCHWALA_NR_III_9_10.doc [300 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/66/07 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
  • msword Wzory_deklaracji.doc [200 KB] - Deklaracja na podatek rolny i Deklaracja na podatek leśny.