BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - 2011-2018

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 r.

Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego lub równoważnego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Jeleniewo w 2019 r.

Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Jeleniewo w 2019 r.

 • pdf ZAPYTANIE OFERTOWE 24.09.2018.pdf - o udzielenie i obsługę kredytu krótkoterminowego na rok 2018 w wysokości 1 200 000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Jeleniewo
 • pdf INFORMACJA.pdf - z 28.09.2018 r. o sporządzenie umowy kredytowej
 • pdf ZAPYTANIE OFERTOWE 11.09.2018.pdf - - poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego poprzez zakup wyposażenia ratowniczo-gaśniczego z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Białymstoku na potrzeby jednostki OSP Jeleniewo

Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach.

Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla OSP Bachanowo

Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla OSP Bachanowo

Budowa Otwartej Strefy Aktywności OSA w Jeleniewie Gmina Jeleniewo

Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski nad "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo"

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo

Wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych oraz dojazdowych dróg na terenie gminy Jeleniewo w 2018 r.

Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski nad operacją pn.: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jeleniewo"

Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski nad "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jeleniewo"

Plan zamówień publicznych na 2018 r.

Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego lub równoważnego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Jeleniewo w 2018 r.

DOSTAWA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINĘ JELENIEWO

Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Jeleniewo w 2018 r.

Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Jeleniewo w latach 2018-2019

Przetarg na dzierżawę gruntów

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie

Przetarg na dzierżąwę gruntów

Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Jeleniewo i Kazimierówka

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn. "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo"

Wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych oraz dojazdowych dróg na terenie gminy Jeleniewo w 2017 r.

Plan zamówień publicznych na 2017 r.

Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego lub równoważnego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Jeleniewo w 2017 r

Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Jeleniewo w 2017 r.

Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Jeleniewo w 2017 r.

Dostawy żwiru i usługi związane z utrzymaniem dróg na terenie gminy Jeleniewo w 2016 r.

Sprzedaż drewna pochodzącego z pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Czerwone Bagno, gmina Jeleniewo

Wykonanie usługi ubezpieczenia mienia oraz sprzętu elektronicznego i oprogramowania należącego do Gminy Jeleniewo

DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO LUB RÓWNOWAŻNEGO DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY JELENIEWO w 2016 r.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I DOJAZDOWYCH NA TERENIE GMINY JELENIEWO w 2016 r.-rejon D

DOSTAWA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINĘ JELENIEWO

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I DOJAZDOWYCH NA TERENIE GMINY JELENIEWO w 2016 r.

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 941 452,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jeleniewo oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Jeleniewo w 2016 r.

Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jeleniewo

Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jeleniewo

Przygotowanie, dostarczenie i wydanie gorących posiłków dla uczniów szkół z terenu Gminy Jeleniewo

Dostawy żwiru i usługi związane z utrzymaniem dróg na terenie gminy Jeleniewo w 2015 r.

Sprzedaż drzew „na pniu” przeznaczonych do wyrębu w 2015 r. z pasów drogowych dróg gminnych na terenie gminy Jeleniewo

DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO LUB RÓWNOWAŻNEGO DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY JELENIEWO w 2015 r.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I DOJAZDOWYCH NA TERENIE GMINY JELENIEWO w 2015 r.-rejon C

Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Jeleniewo

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I DOJAZDOWYCH NA TERENIE GMINY JELENIEWO w 2015 r.

Zakup wyposażenia (meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny ICT) do oddziałów przedszkolnych w gminie Jeleniewo w ramach projektu pn. Gmina Jeleniewo rozwija edukację przedszkolną

Zakup wyposażenia (meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny ICT) oraz dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w gminie Jeleniewo w ramach projektu pn. Gmina Jeleniewo rozwija edukację przedszkolną

 • msword OGŁOSZENIE 10.09.2014.doc - o udzielenie zamówienia publicznego na : Zakup wyposażenia (meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny ICT) oraz dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w gminie Jeleniewo w ramach projektu pn. Gmina Jeleniewo rozwija edukację przedszkolną
 • msword SIWZ 10.09.2014 R..doc - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup wyposażenia (meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny ICT) oraz dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w gminie Jeleniewo w ramach projektu pn. Gmina Jeleniewo rozwija edukację przedszkolną
 • msword WYJAŚNIENIE NR 1.doc - z dnia 12 września 2014 r.
 • msword OGŁOSZENIE 22.09.2014 R..doc - o wyniku postępowania
 • msword ZAWIADOMIENIE 22.09.2014 R..doc - O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIEZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO w części 1
 • msword Informacja o podpisaniu umowy z Wykonawcą.doc - Informacja podpisaniu umowy z Wykonawcą - część 2

Zakup wyposażenia (meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny ICT) oraz dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w gminie Jeleniewo w ramach projektu pn. Gmina Jeleniewo rozwija edukację przedszkolną

 • msword OGŁOSZENIE PFE.271.11.2014.doc - o udzielenie zamówienia publicznego na : Zakup wyposażenia (meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny ICT) oraz dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w gminie Jeleniewo w ramach projektu pn. Gmina Jeleniewo rozwija edukację przedszkolną
 • msword SIWZ- PFE.271.11.2014.doc - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup wyposażenia (meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny ICT) oraz dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w gminie Jeleniewo w ramach projektu pn. Gmina Jeleniewo rozwija edukację przedszkolną
 • msword WYJAŚNIENIE NR 1.doc - z dnia 25 sierpnia 2014 r.
 • msword WYJAŚNIENIE NR 2.doc - z dnia 25 sierpnia 2014 r.
 • msword ZAWIADOMIENIE 28.08.2014 R..doc - o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przygotowanie, dostarczenie i wydanie gorących posiłków dla uczniów szkół z terenu Gminy Jeleniewo

Przebudowa (modernizacja) drogi wewnętrznej (dojazdowej do gruntów rolnych) Żywa Woda - Prudziszki we wsi Prudziszki, gmina Jeleniewo

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY JELENIEWO W 2014 ROKU

DOSTAWA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINĘ JELENIEWO

Dostawa żwiru i usługi związane z utrzymaniem dróg na terenie gminy Jeleniewo w 2014 r.

DOSTAWA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINĘ JELENIEWO

Poprawa trasy turystycznej na Górę Zamkową

Utworzenie Izby Pamięci Jaćwieskiej (w skrócie IPJ) w miejscowości Szurpiły