BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - 2011 rok

2021 rok

2020 rok

 • pdf INFORMACJA.pdf - o udzieleniu z budżetu Województwa Podlaskiego pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Jeleniewo

INFORMACJA W SPRAWIE SUSZY

 • pdf INFORMACJA .pdf - Wójta Gminy Jeleniewo w sprawie przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi w 2019 roku
 • pdf WNIOSEK.pdf - o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w 2019 roku

2019 rok

JA W INTERNECIE

 • pdf JA W INTERNECIE.pdf - ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JELENIEWO, DO WZIĘCIA UDZIAŁU W NIEODPŁATNYCH SZKOLENIACH W RAMACH PROGRAMU PN. „JA W INTERNECIE”

2018 rok

 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document KONSULTACJE.docx - Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w 2018 roku
 • pdf Posiedzenie Komisji Wspólnych-31.01.2018.pdf - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 31 stycznia 2018 r.
 • pdf Posiedzenie Komisji Wspólnych-26.02.2018.pdf - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 26 lutego 2018 r.
 • pdf XXX SESJA RADY GMINY.pdf - Informacja o XXX sesji Rady Gminy Jeleniewo w dniu 27 lutego 2018 r.
 • pdf Posiedzenie Komisji Wspólnych-09.03.2018.pdf - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 9 marca 2018 r.
 • pdf Posiedzenie Komisji Wspólnych-26.03.2018.pdf - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 26 marca 2018 r.
 • pdf XXXI SESJA RADY GMINY.pdf - Informacja o XXXI sesji Rady Gminy Jeleniewo w dniu 29 marca 2018 r.
 • pdf Posiedzenie Komisji Rewizyjnej-09.04.2018.pdf - Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 9 kwietnia 2018 r.
 • pdf Posiedzenie Komisji ROŚiI-09.04.2018.pdf - Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji w dniu 9 kwietnia 2018 r.
 • pdf Posiedzenie Komisji Wspólnych-09.04.2018.pdf - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 9 kwietnia 2018 r.
 • pdf Posiedzenie Komisji Wspólnych-25.04.2018.pdf - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 25 kwietnia 2018 r.
 • pdf XXXII SESJA RADY GMINY.pdf - Informacja o XXXII sesji Rady Gminy Jeleniewo w dniu 25 kwietnia 2018 r.
 • pdf Posiedzenie Komisji Wspólnych-28.05.2018.pdf - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 28 maja 2018 r.
 • pdf Posiedzenie Komisji Wspólnych-22.06.2018.pdf - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 22 czerwca 2018 r.
 • pdf XXXIII SESJA RADY GMINY.pdf - Informacja o XXXIII sesji Rady Gminy Jeleniewo w dniu 25 czerwca 2018 r.
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 274.2018.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jeleniewo
 • pdf Posiedzenie Komisji Wspólnych-31.07.2018.pdf - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 31 lipca 2018 r.
 • pdf XXXIV SESJA RADY GMINY.pdf - Informacja o XXXIV sesji Rady Gminy Jeleniewo w dniu 9 sierpnia 2018 r.
 • pdf Posiedzenie Komisji Wspólnych-03.09.2018.pdf - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 3 września 2018 r.
 • pdf Posiedzenie Komisji Wspólnych-26.09.2018.pdf - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 26 września 2018 r.
 • pdf XXXV SESJA RADY GMINY.pdf - Informacja o XXXV sesji Rady Gminy Jeleniewo w dniu 28 września 2018 r.
 • pdf Posiedzenie Komisji Wspólnych-15.10.2018.pdf - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 15 października 2018 r.
 • pdf XXXVI SESJA RADY GMINY.pdf - Informacja o XXXVI sesji Rady Gminy Jeleniewo w dniu 15 października 2018 r.
 • pdf KONSULTACJE-2019 r..pdf - projektu uchwały Rady Gminy Jeleniewo w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019
 • pdf POSTANOWIENIE KOMISARZA.pdf - WYBORCZEGO W SUWAŁKACH z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz wójta
 • pdf INFORMACJA-22.11.2018.pdf - o terminie i miejscu zwołania I sesji Rady Gminy Jeleniewo
 • pdf Posiedzenie Komisji Wspólnych-29.11.2018.pdf - Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji w dniu 29 listopada 2018 r.
 • pdf I I SESJA RADY.pdf - Informacja o II sesji Rady Gminy Jeleniewo w dniu 30 listopada 2018 r.
 • pdf Posiedzenie Komisji Wspólnych-13.12.2018.pdf - Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji w dniu 13 grudnia 2018 r.
 • pdf Posiedzenie Komisji Wspólnych-28.12.2018.pdf - Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji w dniu 28 grudnia 2018 r.
 • pdf III SESJA RADY GMINY.pdf - Informacja o III sesji Rady Gminy Jeleniewo w dniu 28 grudnia 2018 r.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYSTĄPIENIA STRAT W UPRAWACH

2017 rok

2016 ROK

 • pdf Posiedzenia Komisji Wspólnych-11.01.2016.pdf - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 11 stycznia 2016 r.
 • pdf Porządek sesji-15.01.2016.pdf - Informacja o XIII sesji Rady Gminy Jeleniewo w dniu 15 stycznia 2016 r.
 • msword PROJEKT 01.02.2016.doc - Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w 2016 roku
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document KONSULTACJE.docx - w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jeleniewo z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2016 rok
 • pdf Posiedzenia Komisji Wspólnych-26.02.2016.pdf - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 26 lutego 2016 r
 • pdf POSIEDZENIE Komisji Oświaty-11.03.2016.pdf - Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 11 marca 2016 r
 • pdf Posiedzenia Komisji Wspólnych-11.03.2016.pdf - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 11 marca 2016 r
 • pdf XIV SESJA RADY GMINY.pdf - Informacja o XIV sesji Rady Gminy Jeleniewo w dniu 15 marca 2016 r.
 • pdf Posiedzenie Komisji Rewizyjnej-18.04.2016.pdf - Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 18 kwietnia 2016 r
 • pdf Posiedzenia Komisji Wspólnych-27.04.2016.pdf - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 27 kwietnia 2016 r.
 • pdf POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETOWEJ -27.04.2016.pdf - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej w dniu 27 kwietnia 2016 r.
 • pdf XV SESJA RADY GMINY.pdf - Informacja o XV sesji Rady Gminy Jeleniewo w dniu 29 kwietnia 2016 r.
 • pdf INFORMACJA 05.05.2016.pdf - o udzieleniu z budżetu Województwa Podlaskiego pomocy finansowejz przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
 • pdf Posiedzenia Komisji Wspólnych-19.05.2016.pdf - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 19 maja 2016 r.
 • pdf Posiedzenia Komisji Wspólnych-10.06.2016.pdf - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 10 czerwca 2016 r.
 • pdf XVI SESJA RADY GMINY.pdf - Informacja o XVI sesji Rady Gminy Jeleniewo w dniu 17 czerwca 2016 r.
 • pdf Posiedzenia Komisji Wspólnych-20.07.2016.pdf - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 20 lipca 2016 r.
 • pdf Posiedzenia Komisji Wspólnych-11.08.2016.pdf - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 11 sierpnia 2016 r.
 • pdf XVII SESJA RADY GMINY.pdf - Informacja o XVII sesji Rady Gminy Jeleniewo w dniu 17 sierpnia 2016 r.
 • pdf Posiedzenia Komisji Wspólnych-12.09.2016.pdf - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 12 września 2016 r.
 • pdf KONSULTACJE 12.09.2016.pdf - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017
 • pdf Posiedzenia Komisji Wspólnych-20.09.2016.pdf - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 20 września 2016 r.
 • pdf XVIII SESJA RADY GMINY.pdf - Informacja o XVIII sesji Rady Gminy Jeleniewo w dniu 23 września 2016 r.
 • pdf Posiedzenia Komisji Wspólnych-26.10.2016.pdf - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 26 października 2016 r.
 • pdf XIX SESJA RADY GMINY.pdf - Informacja o XIX sesji Rady Gminy Jeleniewo w dniu 28 października 2016 r.
 • pdf Posiedzenia Komisji Wspólnych-25.11.2016.pdf - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 25 listopada 2016 r.
 • pdf XX SESJA RADY GMINY.pdf - Informacja o XX sesji Rady Gminy Jeleniewo w dniu 2 grudnia 2016 r.
 • pdf Posiedzenia Komisji Wspólnych-09.12.2016.pdf - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 9 grudnia 2016 r.
 • pdf KONSULTACJE PROJEKTU.pdf - “ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w 2017 roku”
 • pdf Posiedzenia Komisji Wspólnych-28.12.2016.pdf - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 28 grudnia 2016 r.
 • pdf XXI SESJA RADY GMINY.pdf - Informacja o XXI sesji Rady Gminy Jeleniewo w dniu 28 grudnia 2016 r.

Informacja o spotkaniu informacyjnym

 • msword Informacja o spotkaniu.doc - Wójt Gminy Jeleniewo oraz Zarząd "Suwalsko-Sejneńskiej" Lokalnej Grupy Działania zapraszają mieszkańców gminy Jeleniewo objętych LSR na spotkanie informacyjne w dniu 19 września 2016 r. Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie
 • pdf Spotkania_informacyjne_LSR.pdf - Harmonogram spotkań informacyjnych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju "Suwalsko-Sejneńskiej" Lokalnej Grupy Działania

2015 rok

 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Posiedzenia Komisji Wspólnych-18.12.2014.docx - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 18 grudnia 2014 r

II SESJA RADY GMINY JELENIEWO VII KADENCJI PLANOWANA JEST NA 5 GRUDNIA 2014 R. O GODZ.14.00 W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W JELENIEWIE UL. SPORTOWA 1 A

 • msword Projekt-Uchwała na 2015 rok.doc - w sprawie Rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

I SESJA RADY GMINY JELENIEWO VII KADENCJI PLANOWANA JEST NA 1 GRUDNIA 2014 R. O GODZ.14.00 W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W JELENIEWIE UL. SPORTOWA 1 A

 • pdf POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO.pdf - w Suwałkach z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin, rad miejskich w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz wójtów gmin, burmistrzów miast

Realizacja projektu pn. „Gmina Jeleniewo inwestująca w energię odnawialną – zakup i instalacja kolektorów słonecznych” Nr WND-RPPD.05.02.00-20-050/12

 • msword ARTYKUŁ PROMOCYJNY.doc - „Gmina Jeleniewo inwestująca w energię odnawialną – zakup i instalacja kolektorów słonecznych”

2014 rok

2013 rok

2012 rok

 • msword Posiedzenia Komisji-15.10.2012.doc - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 15 października 2012 r
 • mswordapplication Posiedzenia_Komisji.doc - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 20 stycznia 2012 r.
 • mswordapplication XIII_SESJA_RADY_GMINY.doc - Informacja o XIII sesji Rady Gminy Jeleniewo w dniu 26 stycznia 2012 r.
 • mswordapplication Posiedzenia_Komisji.doc - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 16 lutego 2012 r.
 • mswordapplication XIV_SESJA_RADY_GMINY.doc - Informacja o XIV sesji Rady Gminy Jeleniewo w dniu 24 lutego 2012 r.
 • mswordapplication PROJEKT_UCHWALY.doc - skierowany do konsultacji w związku z opracowaniem projektu “ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w 2012 roku”
 • msword, application Posiedzenia_Komisji.doc - Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 12 marca 2012 r.
 • msword, application Posiedzenia_Komisji.doc - Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki w dniu 14 marca 2012 r.
 • msword, application Posiedzenia_Komisji.doc - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 26 marca 2012 r.
 • msword, application XV_SESJA_RADY_GMINY.doc - Informacja o XV sesji Rady Gminy Jeleniewo w dniu 29 marca 2012 r.
 • msword, application Posiedzenia_Komisji.doc - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 23 kwietnia 2012 r.
 • msword, application Posiedzenia_Komisji.doc - Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 30 kwietnia 2012 r.
 • msword, application Posiedzenia_Komisji_Wspólnych.doc - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 21 maja 2012 r.
 • msword, application Posiedzenia_Komisji_OKZSiT.doc - Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki w dniu 21 maja 2012 r.
 • msword, application XVI_SESJA_RADY_GMINY.doc - Informacja o XVI sesji Rady Gminy Jeleniewo w dniu 29 maja 2012 r.
 • msword, application Posiedzenia_Komisji_Rewizyjnej.doc - Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 19 czerwca 2012 r.
 • msword, application Posiedzenia_Komisji_Wspólnych.doc - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji w dniu 29 czerwca 2012 r.
 • msword, application Posiedzenie_Komisji_Rewizyjnej.doc - Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 3 lipca 2012 r.
 • msword, application Posiedzenie_Komisji_Oswiaty.doc - Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki w dniu 29 czerwca 2012 r.
 • msword Posiedzenia Komisji-26.07.2012.doc - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 26 lipca 2012 r.
 • msword Posiedzenia Komisji-13.08.2012.doc - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 13 sierpnia 2012 r
 • msword XVII SESJA RADY GMINY.doc - Informacja o XVII sesji Rady Gminy Jeleniewo w dniu 21 sierpnia 2012 r.
 • msword Posiedzenia Komisji-21.09.2012.doc - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 21 września 2012 r
 • msword XVIII SESJA RADY GMINY.doc - Informacja o XVIII sesji Rady Gminy Jeleniewo w dniu 28 września 2012 r.
 • msword XIX SESJA RADY GMINY.doc - Informacja o XIX sesji Rady Gminy Jeleniewo w dniu 29 października 2012 r.
 • msword PROJEKT.doc - Programu Współpracy Gminy Jeleniewo z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2013 rok.
 • msword POSIEDZENIE KOMISJI ROŚII.dot - Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji w dniu 9 listopada 2012 r
 • msword Posiedzenia_Komisji-09.11.2012.doc - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 9 listopada 2012 r
 • msword Posiedzenia Komisji-15.11.2012.doc - Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 15 listopada 2012 r
 • msword Posiedzenia Komisji-22.11.2012.doc - Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 22 listopada 2012 r
 • msword Posiedzenia Komisji Wspólnych.doc - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 22 listopada 2012 r
 • msword XX SESJA RADY GMINY.doc - Informacja o XX sesji Rady Gminy Jeleniewo w dniu 3 grudnia 2012 r.
 • msword Posiedzenia Komisji Wspólnych-10.12.2012.doc - Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 10 grudnia 2012 r
 • msword XXI SESJA RADY GMINY.doc - Informacja o XXI sesji Rady Gminy Jeleniewo w dniu 21 grudnia 2012 r.

2011 rok