BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - Azbest

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY JELENIEWO W 2021 ROKU

 • pdf OGŁOSZENIE.pdf - o naborze wniosków o dofinansowanie unieszkodliwienia azbestu z terenu Gminy Jeleniewo w 2021 r.
 • pdf WNIOSEK.pdf - o dofinansowanie unieszkodliwienia azbestu z terenu Gminy Jeleniewo w 2021 r.
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 230.2021.pdf - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie "Regulaminu pomocy mieszkańcom Gminy Jeleniewo w usuwaniu azbestu w 2021 roku"
 • pdf AZBEST 2021-promocja.pdf - przedsięwzięcia pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jeleniewo"

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY JELENIEWO W 2020 ROKU

 • pdf OGŁOSZENIE.pdf - w sprawie naboru wniosków w ramach zadania pn. "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY JELENIEWO W 2020 ROKU"
 • pdf WNIOSEK.pdf - o dofinansowanie odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania zdemontowanych wyrobów zawierającycyh azbest z terenu Gminy Jeleniewo, ze środków WFOŚiGW w Białymstoku i NFOŚiGW w Warszawie
 • pdf OŚWIADCZENIE I.pdf - o wysokości pomocy de minimis w rolnictwie
 • pdf OŚWIADCZENIE II.pdf - o nie otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie
 • pdf INFORMACJA.pdf - o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY JELENIEWO NA 2018 ROK

UDZIELENIE POMOCY W DEMONTAŻU I ODBIORZE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2016 ROKU

UDZIELENIE POMOCY W DEMONTAŻU I ODBIORZE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2015 ROKU

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Informacje

 • msword UCHWALA_NR_XXXVIII_212_10.doc [700 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Planu ochrony przed szkodliwością azbestu oraz programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeleniewo na lata 2010 – 2032.
 • mswordapplication INFORMACJA_o_sfinansowaniu_zadania.doc [300 KB] - ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku
 • vnd.ms-office INFORMACJA.doc [300 KB] - o dofinansowaniu zadania ze środków NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Białymstoku w 2013 roku