BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - Azbest

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY JELENIEWO W 2020 ROKU

  • pdf OGŁOSZENIE.pdf - w sprawie naboru wniosków w ramach zadania pn. "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY JELENIEWO W 2020 ROKU"
  • pdf WNIOSEK.pdf - o dofinansowanie odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania zdemontowanych wyrobów zawierającycyh azbest z terenu Gminy Jeleniewo, ze środków WFOŚiGW w Białymstoku i NFOŚiGW w Warszawie
  • pdf OŚWIADCZENIE I.pdf - o wysokości pomocy de minimis w rolnictwie
  • pdf OŚWIADCZENIE II.pdf - o nie otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie
  • pdf INFORMACJA.pdf - o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY JELENIEWO NA 2018 ROK

UDZIELENIE POMOCY W DEMONTAŻU I ODBIORZE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2016 ROKU

UDZIELENIE POMOCY W DEMONTAŻU I ODBIORZE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2015 ROKU

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Informacje

  • msword UCHWALA_NR_XXXVIII_212_10.doc [700 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Planu ochrony przed szkodliwością azbestu oraz programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeleniewo na lata 2010 – 2032.
  • mswordapplication INFORMACJA_o_sfinansowaniu_zadania.doc [300 KB] - ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku
  • vnd.ms-office INFORMACJA.doc [300 KB] - o dofinansowaniu zadania ze środków NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Białymstoku w 2013 roku