BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - Działalność gospodarcza

Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej KATARZYNA ZACKIEWICZ
tel. 87 563 85 61 , email: srodowisko@jeleniewo.i-gmina.pl
  • pdf WNIOSEK-CEIDG.pdf - o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jeleniewo

REJESTR DZIAŁALNOSCI REGULOWANEJ

  • pdf REJESTR.pdf - działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jeleniewo