BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej KATARZYNA ZACKIEWICZ
tel. 87 563 85 61 , email: srodowisko@jeleniewo.i-gmina.pl

 

wniosek/zmiana/wykreślenie dotyczący wpisu do rejestru działalności regulowanej

  • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document WNIOSEK.docx - o wpis do rejestru działalności regulowanejw zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OŚWIADCZENIE.docx - o wpis do rejestru działalności regulowanej
  • msword WNIOSEK.doc - o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej
  • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document WNIOSEK.docx - o wykreślenie z rejestru działalności regulowanejw zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości