BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej KATARZYNA ZACKIEWICZ
tel. 87 563 85 61 , email: srodowisko@jeleniewo.i-gmina.pl

 

  • msword INFORMACJA.doc [30 KB] - Informacja o wykorzystywaniu PCB - substancji stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska
  • msword FORMULARZ.doc [30 KB] - Informacja o wykorzystywanych PCB
  • msword INFORMACJA.doc [30 KB] - Informacja o wyrobach zawierających azbest - substancji stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska
  • msword FORMULARZ.doc [30 KB] - Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania
  • msword FORMULARZ.doc [30 KB] - Informacja o wyrobach zawierających azbest których wykorzystywanie zostało zakończone
  • msword INFORMACJA.doc [30 KB] - Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
  • msword WNIOSEK.doc [30 KB] - Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości/opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych