BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - Jednostki organizacyjne

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JELENIEWIE

ul. Słoneczna 3

16-404 Jeleniewo

tel. 875683022  wew. 14 i 16

fax 87 5173934

gops@jeleniewo.i-gmina.pl

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W JELENIEWIE

ul. Słoneczna 3

16-404 Jeleniewo

tel. 875683090

fax 87 5173934

zgkim@jeleniewo.i-gmina.pl

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JELENIEWIE

ul. Sportowa 1 A

16-404 Jeleniewo

tel. 875683098

fax 87 5173934

bibjeleniewo@wp.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI" W JELENIEWIE

 

Adres: ul. Suwalska 51

16-404 Jeleniewo

tel. 87 568 30 33

fax. 87 568 30 29

spjeleniewo@onet.pl

 

 

 

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY JELENIEWO-STATUTY

 • msword UCHWALA NR XII 61 2011.doc [50 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przekształcenia Biblioteki Publicznej w Jeleniewie w samorządową instytucję kultury Gminy Jeleniewo oraz nadania jej statutu
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR VI.26.2015.docx [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/61/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przekształcenia Biblioteki Publicznej w Jeleniewie w samorządową instytucję kultury Gminy Jeleniewo oraz nadania jej statutu
 • msword UCHWALA_NR_XXXVII_204_10.doc [60 KB] - Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie.
 • pdf UCHWAŁA NR XXV.139.2017.pdf [200 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/204/10 z dnia 10 września 2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie
 • mswordapplication Statut_Zespolu_Szkol.doc [1 MB] - Zespół Szkół w Jeleniewie w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa i Gminazjum w Jeleniewie.
 • pdf UCHWAŁA NR 9.2016.pdf [300 KB] - Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Jeleniewie Gimnazjum z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian Statutu Szkoły
 • pdf UCHWAŁA NR 11.2016.pdf [400 KB] - Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Jeleniewie Szkoła Podstawowa z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian Statutu Szkoły
 • pdf UCHWAŁA NR 4..2017.pdf [400 KB] - Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Jeleniewie Szkoła Podstawowa im. Danuty Sidzikówny "Inki" w Jeleniewie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmian Statutu Szkoły
 • pdf STATUT.pdf [2 MB] - SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI" W JELENIEWIE 2019 R.
 • msword UCHWALA NR XI 54 2011.doc [40 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR V.20.2015.docx [10 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie
 • pdf UCHWAŁA NR XVII.98.2016.pdf [300 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie
 • pdf UCHWAŁA NR VIII.47.2019.pdf [200 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W GMINIE JELENIEWO

 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Zespół Interdyscyplinarny.docx - Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Jeleniewo
 • pdf INFORMATOR 2019.pdf - zawierający dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Suwalskiego, a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań w szczególności korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

Projekty 2011 rok

Projekty 2010 rok

 • msword Projekt_systemowy.doc [60 KB] - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej w gminie Jeleniewo” .
 • msword Informacja_o_realizacji_projektu.doc [50 KB] - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej w gminie Jeleniewo” .
 • msword INFORMACJA.doc [50 KB] - o zakończeniu realizacji projektu systemowego pt. „Aktywizacja społeczna- zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej w gminie Jeleniewo” .

Projekty 2009 rok

 • msword Projekt_-_GRANICA_WSCHODNIA.doc [30 KB] - Program z projektu Polska Granica Wschodnia pt.
 • msword Projekt_systemowy.doc [50 KB] - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej w gminie Jeleniewo” .
 • msword INFORMACJA.doc [50 KB] - z realizacji projektu systemowego pt. „Aktywizacja społeczna- zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej w gminie Jeleniewo” .
 • msword INFORMACJA.doc [50 KB] - o zakończeniu realizacji projektu systemowego pt. „Aktywizacja społeczna- zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej w gminie Jeleniewo” .

Jednostki organizacyjne-informacje