BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - Jednostki pomocnicze

Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:

  • nazwę i obszar jednostki pomocniczej,

  • zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,

  • organizację i zadania organów jednostek pomocniczych,

  • zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,

  • zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.

Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:

  • sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa,

  • rada sołecka, jako organ wspomagający działalność sołtysa.

Kadencja organów jednostki pomocniczej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów. Na terenie gminy są 33 sołectwa, w

których funkcje sołtysów i członków rad sołeckich w obecnej kadencji pełnią:

WYKAZ SOŁECTW GMINY JELENIEWO

BACHANOWO BOGDAN SUCHOCKI-SOŁTYS
RADA SOŁECKA: KUPSZTA JAROSŁAW, NOTTER THOMAS, DYCZEWSKI HENRYK
 
BIAŁOROGI BOGUSŁAW BURZYŃSKI-SOŁTYS
RADA SOŁECKA: JONIO LUCYNA, MYSZKIEWICZ MAŁGORZATA, ZALEWSKI MARIAN

 

BŁASKOWIZNA BOROWSKI KAROL-SOŁTYS
RADA SOŁECKA: ŻABOROWSKA TERESA, BOROWSKI LESZEK, SIENKIEWICZ IRENA

 

CZAJEWSZCZYZNA STANISŁAW BOGDAN-SOŁTYS
RADA SOŁECKA: BOGDAN DANIEL, BOGDAN JAN, BOGDAN ANNA

 

CZERWONE BAGNO HENRYK DĄBROWSKI-SOŁTYS
RADA SOŁECKA: SZYMAŃSKA HENRYKA, MACKIEWICZ HALINA, DĄBROWSKA ALICJA

 

GULBIENISZKI SYLWESTER SINKIEWICZ-SOŁTYS
RADA SOŁECKA: JASIONOWSKI EMIL, SINKIEWICZ KRZYSZTOF, NIEDŹWIECKI SŁAWOMIR

 

HULTAJEWO RENATA BARTOSIEWICZ-SOŁTYS
RADA SOŁECKA: KRUSZKA ZBIGNIEW, STEFANOWSKI KRZYSZTOF, NOWAK DOROTA

 

IGNATÓWKA IRENA KALINKO-SOŁTYS
RADA SOŁECKA: STEFANOWSKA IWONA, STEFANOWSKI JACEK, KALINKO ROBERT

 

JELENIEWO WALDEMAR SOKOŁOWSKI-SOŁTYS
RADA SOŁECKA: SOKOŁOWSKA IWONA, MAZIEWSKA BARBARA, ANESZKO MIROSŁAW

 

KAZIMIERÓWKA LUCYNA WASZKIEWICZ-SOŁTYS
RADA SOŁECKA: ŻYLIŃSKI SŁAWOMIR, WYSOCKI ZENON, URBANOWICZ ANTONI

 

KRZEMIANKA STANISŁAW ANESZKO-SOŁTYS
RADA SOŁECKA: MATUSIEWICZ LUDWIK, KOWNACKI PIOTR, BORKOWSKA TERESA

 

LESZCZEWO HANNA BRONIKOWSKA-SOŁTYS
RADA SOŁECKA JONIO BEATA, CHODNICKA EMILIA, CZARNIECKA MAŁGORZATA

 

ŁOPUCHOWO JANINA KOROTKO-SOŁTYS
RADA SOŁECKA: KOROTKO RYSZARD, SEREJKO FRANCISZEK, KOROTKO OLGA

 

MALESOWIZNA JÓZEF ŻYLIŃSKI-SOŁTYS
RADA SOŁECKA: BUKPAŚ DAMIAN, KAPUŚCIŃSKI MICHAŁ, SOBOLEWSKI TOMASZ

 

OKRĄGŁE JAN KRUSZKO-SOŁTYS
RADA SOŁECKA: SIEJWA KAMIL, GOLUB ŁUKASZ, OLSZEWSKI STANISŁAW

 

PODWYSOKIE JELENIEWSKIE STANISŁAW SIŁKOWSKI-SOŁTYS
RADA SOŁECKA: SAWICKI FABIAN, BUŁAJEWSKI JAN, SAWICKA BEATA

 

PRUDZISZKI CHMIELEWSKA URSZULA-SOŁTYS
RADA SOŁECKA: MYSZKOWSKA IWONA, KONDRACKA BEATA, FERENC PIOTR

 

RUTKA ŁUKASZ NOWICKI-SOŁTYS
RADA SOŁECKA: NOWICKI DARIUSZ, MOŚCIŃSKI ANTONI, KUŁAKOWSKI ADAM

 

RYCHTYN KRYSTYNA BALUTA-SOŁTYS
RADA SOŁECKA: BALUTA ANDRZEJ, LUTY KRYSTYNA, OŁUBOWICZ BOGUSŁAWA

 

SIDORÓWKA IRENEUSZ PUZA-SOŁTYS
RADA SOŁECKA: GAŁAŻYN PAWEŁ, OLSZEWSKI SZYMON, OKOMSKA JULITA

 

SIDORY ALICJA DOROCHOWICZ-SOŁTYS
RADA SOŁECKA: MATUSIEWICZ DANIEL, SIENKIEWICZ EDWARD, SIENKIEWICZ KATARZYNA

 

SIDORY ZAPOLNE MARIUSZ OLSZEWSKI-SOŁTYS
RADA SOŁECKA: OLSZEWSKA ELŻBIETA, BRZOZOWSKI CZESŁAW, KOWNACKI MIROSŁAW,

 

SUCHODOŁY JÓZEF BURZYŃSKI-SOŁTYS
RADA SOŁECKA: BURZYCKI GRZEGORZ, MYSIEWICZ ZBIGNIEW, ANDRUSZKIEWICZ RYSZARD

 

SUMOWO JOANNA BOGDAN-SOŁTYS
RADA SOŁECKA: KALINOWSKI TADEUSZ, SKINDZIELEWSKA URSZULA, BOGDAN MIROSŁAW

 

SZESZUPKA ZBIGNIEW GRZĘDZIŃSKI-SOŁTYS
RADA SOŁECKA: MARCINKIEWICZ JAROSŁAW, MARCINKIEWICZ TOMASZ, GRZĘDZIŃSKA DOROTA,

 

SZURPIŁY ZDZISŁAW DOMAŃSKI-SOŁTYS
RADA SOŁECKA: MACKIEWICZ WOJCIECH, KOWALEWSKI STANISŁAW, DYCZ JÓZEF

 

ŚCIBOWO EUGENIUSZ WALENDA-SOŁTYS
RADA SOŁECKA:  BEDNARSKA GRAŻYNA, WALENDA PAWEŁ, ADAMSKA TERESA

 

UDRYN JACEK GAŁAŻYN-SOŁTYS
RADA SOŁECKA: DĘBOWSKI HENRYK, SOBOTKO DARIUSZ, BIRT MARIUSZ

 

UDZIEJEK ZDZISŁAW DZIENISIEWICZ-SOŁTYS
RADA SOŁECKA: DZIENISIEWICZ IWONA, KOWALEWSKI KAMIL, MILER MARIAN

 

WODZIŁKI JERZY NOWIKOW-SOŁTYS
RADA SOŁECKA: NOWIKOW HELENA, AWIERKI ALFIMOW, MOROZOW PIOTR

 

WOŁOWNIA MAREK WASZKIEWICZ-SOŁTYS
RADA SOŁECKA: ROGORZYŃSKA ALICJA, LUTKIEWICZ WACŁAW, GIEDROJĆ ANDRZEJ

 

ZARZECZE JELENIEWSKIE KAROL POJAWA-SOŁTYS
RADA SOŁECKA: URBANOWICZ MAREK, BOGUSZEWSKI KRZYSZTOF, KOWALEWSKA ANNA

 

ŻYWA WODA WIESŁAW PIETROŁAJ-SOŁTYS
RADA SOŁECKA:  KUPREWICZ MIROSŁAW, DĄBROWSKI MARIUSZ, ŁOWCZYŃSKI GRZEGORZ,

 

 

STATUTY SOŁECTW GMINY JELENIEWO