BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - 2006

2006 rok

 • msword OGLOSZENIE.doc [1 MB] - Ogłoszenie o budowie stacji bazowej PLUS GSM wraz z wnioskiem o wyadnie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Obwieszczenie Wójta Gminy Jeleniewo w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Obwieszczenie Wójta Gminy Jeleniewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żywa Woda.
 • msword KARTY_INFORMACYJNE.doc [30 KB] - Karty informacyjne dla polityk, strategii, planów lub programów i prognoz oddziaływania na środowisko.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Obwieszczenie Wójta Gminy Jeleniewo w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • msword ZAWIADOMIENIE.doc [30 KB] - Zawiadomienie Wójta Gminy Jeleniewo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Szeszupka – Wodziłki – Błaskowizna – Udziejek – Łopuchowo, gm. Jeleniewo, o długości ok. 7171 m.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Obwieszczenie Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • msword OGLOSZENIE_O_ROKOWANIACH.doc [30 KB] - Ogłoszenie o rokowaniach Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w miejscowości Okrągłe.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Ogłoszenie o rokowaniach Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 kwietnia 2006 r. sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Obwieszczenie Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej działki o nr geod. 11/6, 12/3, częściowo 11/7, 11/4, 11/9, poł. w Czerwonym Bagnie, gm. Jeleniewo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Obwieszczenie Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej napowietrznej 20/0,4 kV, linii napowietrznej SN-20 kV, linii napowietrznej nN-0,4 kV oraz linii kablowych na działkach nr geod. 45, 47, 91, 92/2, 46, 48, 102, 67/10, 68, 96/2 położonych w Hultajewie, gm. Jeleniewo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [30 KB] - Obwieszczenie Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie przebudowy stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel – KRZEMIANUCHA nr 3098 na działkach nr ewid. 12/3, 11/6 (obręb Czerwone Bagno), gm. Jeleniewo, powiat suwalski, województwo podlaskie.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Obwieszczenie Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie remontu nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 Kąp – Wydminy – Olecko – Raczki – Suwałki – Rutka Tartak w km 99+753 – 100+503 położonej na działce Nr 22 (droga wojewódzka) obręb Jeleniewo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Obwieszczenie Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie remontu chodnika położonego w miejscowości Jeleniewo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 Suwałki – Rutka Tartak w km 101+214 – 101+513 strona lewa oraz 101+248 – 101+533 strona prawa poprzez odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni ciągu pieszego obejmujący działki geodezyjne o numerach: 115, 304, 333/1, 333/2, 334, 335, 337, 338, 339, 331, 352, 505, 504/6, 356, 357, 361, 365, 363/1, 362, 355, 340, 339/1, 309, 306, 303, 284/1 obręb Jeleniewo, gm. Jeleniewo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Obwieszczenie Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zewnętrznej sieci wodociągowej długości do 7148 m obejmującej działki o nr geod. 51 w obrębie Szeszupka; 241 w obrębie Błaskowizna; 128, 131, 135, 136, 183, 187, 189 w obrębie Łopuchowo; 278, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 292, 293, 326, 328, 329 w obrębie Udziejek; 11, 25, 27/2, 27/3, 30/1, 99/2, 99/6, 129, 135, 137, 139, 144/1, 149, 151/2, 151/3, 153, 157, 158, 159, 162, 163, 166, 168, 169 w obrębie Wodziłki, gm. Jeleniewo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Obwieszczenie Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM BT-1-1627 (ozn. POLKOMTEL:_JELENIEWO) na działce numer ewidencyjny 443 położonej w miejscowości Wołownia, gmina Jeleniewo, powiat suwalski, woj. podlaskie.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Obwieszczenie Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Zakładu Energetycznego Białystok S.A. Rejon Energetyczny Suwałki 16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 1.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [10 KB] - Obwieszczenie Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia inwestycji polegającej na : przetwórstwie tworzyw sztucznych przy ul. Suwalskiej 40 w Jeleniewie na działce o nr ewid.: 40/1.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Obwieszczenie Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Podwysokie Jeleniewskie, Okrągłe, Prudziszki i Żywa Woda.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Obwieszczenie Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 października 2006 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej działki o nr geod. 11/6, 12/3 położone w obrębie Czerwone Bagno, gm. Jeleniewo.
 • msword INFORMACJA.doc [20 KB] - Informacja Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie znajdujących się na terenie gminy Jeleniewo zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Obwieszczenie Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej działki o nr geod. 104, 141/2, 164, 142/4, 142/5 poł. w Krzemiance, gm. Jeleniewo.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Obwieszczenie Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 • msword OBWIESZCZENIE.doc [20 KB] - Obwieszczenie Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przetwórstwo tworzyw sztucznych przy ul. Suwalskiej 40 w Jeleniewie".