BIP Gmina Jeleniewo

Programy i zamierzenia - Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo

 • pdf INFORMACJA.pdf - w zakresie poprawy efektywności energetycznej w Gminie Jeleniewo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jeleniewo na lata 2016-2026

 • pdf UCHWAŁA NR XVII.99.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jeleniewo na lata 2016-2026

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY JELENIEWO NA LATA 2015–2030

 • pdf UCHWAŁA NR XII.68.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2030 " wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2030
 • pdf Zał. do uchwały nr XII.68.2015.pdf - Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2030 "
 • pdf Zał. do uchwały nr XII.68.2015-prognoza.pdf - oddziaływania na środowisko projektu założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2030

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY JELENIEWO NA LATA 2015–2020

 • pdf UCHWAŁA NR XII.67.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2020" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2020
 • pdf Zał. do uchwały nr XII.67.2015.pdf - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jeleniewo na lata 2015–2020"
 • pdf Zał. do uchwały nr XII.67.2015-prognoza.pdf - oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY JELENIEWO

 • pdf UCHWAŁA NR XII.66.2015.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 r." wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 r.
 • pdf Zał. do uchwały nr XII.66.2015.pdf - Program ochrony środowiska dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 r."
 • pdf Zał. do uchwały nr XII.66.2015-prognoza.pdf - oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2018 z perspektywą do 2022 r.

Strategia Rozwoju Gminy Jeleniewo

 • pdf UCHWAŁA NR XIV.79.2016.pdf [1 MB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Jeleniewo do 2030
 • pdf UCHWAŁA NR XXV.144.2017.pdf [300 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Jeleniewo do 2030
 • msword STRATEGIA.doc [3 MB] - Strategia gminy Jeleniewo na lata 2000 - 2015. Uchylona uchwałą nr XIV.79.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Jeleniewo do 2030.
 • mswordapplication UCHWALA_NR_VIII_39_2011.doc [40 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju gminy na lata 2000 – 2015.
 • msword STUDIUM_UWARUNKOWAN_I_KIERUNKOW.doc [60 MB] - Uchwała Nr XXV/160/2000 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 października 2000 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeleniewo. Uchylone uchwałą nr XXVII.150.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 października 2017 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeleniewo.

Program Rozwoju Lokalnego Gminy Jeleniewo

Plan Rozwoju Miejscowości Jeleniewo na lata 2005 - 2008 .

Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami

 • msword POS_i_PGO.doc [800 KB] - "Program Ochrony Środowiska Gminy Jeleniewo" i "Plan Gospodarki Odpadami Gminy Jeleniewo".

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jeleniewo

 • pdf UCHWAŁA NR XXX.180.2021.pdf [300 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Jeleniewo na lata 2022 – 2032”
 • msword UCHWAŁA NR XII.67.2011.doc [300 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jeleniewo na lata 2012 – 2021
 • pdf UCHWAŁA NR VIII.43.2015.pdf [200 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII.67.2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jeleniewo na lata 2012 – 2021

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

 • msword UCHWAŁA NR XXXI.171.2014.doc - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY, PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE oraz OCHRONY OFIAR PRZEMOCY w RODZINIE w GMINIE JELENIEWO

 • pdf UCHWAŁA NR XXIX.160.2017.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020
 • pdf UCHWAŁA NR XIV.84.2016.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 marca 2015 r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jeleniewo na lata 2016 – 2020
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document UCHWAŁA NR VI.28.2015.docx - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017
 • pdf UCHWAŁA NR XXI.119.2020.pdf - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jeleniewo na lata 2021-2025

Plan Odnowy Miejscowości Jeleniewo

Plan ochrony przed szkodliwością azbestu oraz programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeleniewo 2010-2032

 • msword UCHWALA_NR_XXXVIII_212_10.doc [700 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Planu ochrony przed szkodliwością azbestu oraz programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeleniewo na lata 2010 – 2032.