BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - Rok 2002

 • msword UCHWALA_Nr_I_1_02.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 18 listopda 2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jeleniewo
 • msword UCHWALA_Nr_I_2_02.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 r.
 • msword UCHWALA_Nr_II_3_02.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wygaśnięia mandatu radnego
 • msword UCHWALA_Nr_II_4_02.doc [50 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 r.
 • msword UCHWALA_Nr_II_5_02.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach do kwoty 60.000,00 złotych
 • msword UCHWALA_Nr_II_6_02.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jeleniewo
 • msword UCHWALA_Nr_II_7_02.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy
 • msword UCHWALA_Nr_II_8_02.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi gminy
 • msword UCHWALA_Nr_II_9_02.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznania diet radnym
 • msword UCHWALA_Nr_II_10_02.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady gminy
 • msword UCHWALA___NR_III_11_02.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 r. , nieważna w części-uchwała Nr 1248/03 z dnia 22 stycznia 2003 r. Kolegium RIO w Białymstoku (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 88 poz.2338)
 • msword UCHWALA___Nr_III_12_02.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnienia mieszkańców gminy z podatku od posiadania psów , nieważna-uchwała Nr 1249/03 z dnia 22 stycznia 2003 r. Kolegium RIO w Białymstoku (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 88 poz.2339)
 • msword UCHWALA__Nr_III_13_02.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2002 r. , nieważna w części -uchwała Nr 1250/03 z dnia 22 stycznia 2003 r. Kolegium RIO w Białymstoku (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 88 poz.2340)
 • msword UCHWALA__Nr_III_14_02.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności , nieważna w części-uchwała Nr 1251/03 z dnia 22 stycznia 2003 r. Kolegium RIO w Białymstoku (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 8
 • msword UCHWALA_Nr_III_15_02.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości , nieważna w części-uchwała Nr 1252/03 z dnia 22 stycznia 2003 r. Kolegium RIO w Białymstoku (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 88 poz.2342)
 • msword UCHWALA__Nr_III_16_02.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2003 r. , nieważna w części-uchwała Nr 1253/03 z dnia 22 stycznia 2003 r. Kole
 • msword UCHWALA_Nr_III_17_02.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej do wymiaru podatku leśnego na 2003 r. , nieważna w części-uchwała Nr 1254/03 z dnia 22 stycznia 2003 r. Kolegium RIO w Białymstoku (Dz.Urz.Woj.Podl
 • msword UCHWALA_Nr_III_18_02.doc [500 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny , nieważna w części-uchwała Nr 1255/03 z dnia 22 stycznia 2003 r. Kolegium RIO w Białymstoku (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 88 poz.2345)
 • msword UCHWALA_Nr_III_19_02.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień podatku od środków transportowych , nieważna w części-uchwała Nr 1256/03 z dnia 22 stycznia 2003 r. Kolegium RIO w Białymstoku (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 88 poz.2346)
 • msword UCHWALA_Nr_III_20_02.doc [40 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2003 r. , nieważna w części-uchwała Nr 1257/03 z dnia 22 stycznia 2003 r. Kolegium RIO w Białymstoku (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 88 poz.2347)
 • msword UCHWALA_Nr_III_21_02.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie składu osobowego Komisji Budżetowej
 • msword UCHWALA_Nr_III_22_02.doc [40 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 r.
 • msword UCHWALA_Nr_IV_23_02.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeleniewo
 • jpeg mapa.JPG [100 KB] - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Jeleniewo Nr IV/23/02 z dnia 30 grudnia 2002 r.
 • msword UCHWALA_Nr_IV_24_02.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi gminy