BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - Rok 2003

 • msword UCHWALA_Nr_V_25_03.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 lutego 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/189/01 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 23 lutego 2001 r.
 • msword UCHWALA_Nr_V_26_03.doc [50 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2003 r.
 • msword UCHWALA_Nr_V_27_03.doc [60 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 r.
 • msword UCHWALA_Nr_V_28_03.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie obsługi bankowej budżetu gminy.
 • msword UCHWALA_Nr_V_29_03.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • msword UCHWALA_Nr_VI_30_03.doc [1 MB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 77 poz.1528)
 • msword UCHWALA_Nr_VI_31_03.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie upoważnienia do podpisania umowy na budowę wodociągu we wsiach Łopuchowo, Udziejek, Czajewszczyzna
 • msword UCHWALA_Nr_VI_32_03.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/02 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 03 grudnia 2002 r.
 • msword UCHWALA__Nr_VII_33_03.doc [100 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 r.
 • msword UCHWALA_Nr_VII_34_03.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24kwietnia 2003 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na budowę wodociągu we wsiach : Łopuchowo, Czajewszczyzna, Udziejek.
 • msword UCHWALA_Nr_VII_35_03.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2002 r.
 • msword UCHWALA_Nr_VII_36_03.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jeleniewie (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 46 poz.996).
 • msword UCHWALA_Nr_VII_37_03.doc [900 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 54 poz.1133).
 • msword UCHWALA_Nr_VII_38_03.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr III/20/02 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 17 grudnia 2002 r. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 46 poz.997).
 • msword UCHWALA_Nr_VII_39_03.doc [40 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 54 poz.1134).
 • msword UCHWALA_Nr_VII_40_03.doc [60 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 54 poz.1135).
 • msword UCHWALA_Nr_VII_41_03.doc [70 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jeleniewo, częściowo nieważna-rozstrzygnięcie nadzorcze Woj.Podl. z 23 maja 2003 r. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 54 poz.11
 • msword UCHWALA_Nr_VII_42_03.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie odwołania Pani Heleny Golubek ze stanowiska kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 • msword UCHWALA_Nr_VII_43_03.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne Wójtowi Gminy
 • msword UCHWALA_Nr_VIII_44_03.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie formy zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków z MENiS
 • msword UCHWALA_Nr_VIII_45_03.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie określenia formy zabezpieczenia kredytu bankowego na budowę wodociągu we wsiach Łopuchowo, Czajewszczyzna, Udziejek
 • msword UCHWALA_Nr_VIII_46_03.doc [200 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 r.
 • msword UCHWALA_Nr_VIII_47_03.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 czerwca 2003 r. określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania
 • msword UCHWALA_Nr_VIII_48_03.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian funcjonowania Zespołu Szkół w Jeleniewie, w skład którego wchodzą Gimnazjum w Jeleniewie i Szkoła Podstawowa w Jeleniewie
 • msword UCHWALA_Nr_VIII_49_03.doc [50 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły w Szkole Podstawowej w Gulbieniszkach, nieważna-rozstrzygnięcie nadzorcze Woj.Podl. z 27 czerwca 2003 r.
 • msword UCHWALA_Nr_IX_50_03.doc [700 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Suwalskiego Parku Krajobrazowego
 • msword UCHWALA_Nr_IX_51_03.doc [50 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 czercwa 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, częściowo nieważna-rozstrzygnięcie nadzorcze Woj.Podl. z 24 lipca 2003 r.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 105 poz.1924)
 • msword UCHWALA_Nr_IX_52_03.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 czercwa 2003 r. w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu gminy na 2004 r. wydatków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1142 B od drogi 1134 B Biała Woda-Żywa Woda do drogi 1134 B
 • msword UCHWALA_Nr_IX_53_03.doc [60 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 r.
 • msword UCHWALA_Nr_IX_54_03.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 czercwa 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli, częściowo nieważna-rozstrzygnięcie nadzorcze Woj.Podl. z 30 lipca 2003 r.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 105 poz.1925)
 • msword UCHWALA_Nr_IX_55_03.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 czercwa 2003 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników ludowych
 • msword UCHWALA__Nr_X_56_03.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 września 2003 r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 r.
 • msword UCHWALA_NR_X_57_03.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 września 2003 r. w sprawie wysokości diety oraz kosztów podróży sołtysom gminy Jeleniewo
 • msword UCHWALA_NR_X_58_03.doc [200 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 września 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
 • msword UCHWALA_NR_X_59_03.doc [40 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 września 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w opłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego upoważnionych (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 105 poz.1931)
 • msword UCHWALA_NR_X_60_03.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 września 2003 r. w sprawie formy zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków z MENiS
 • msword UCHWALA_NR_X_61_03.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 września 2003 r. w sprawie zmiany w składzie zespołu opiniującego kandydatów na ławników ludowych
 • msword UCHWALA_Nr_X_62_03.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 września 2003 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr IX/54/03 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 czerwca 2003 r. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 105 poz.1932)
 • msword UCHWALA_Nr_X_63_03.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 4 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 105 poz.1933)
 • msword UCHWALA_NR_XI_64_03.doc [70 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
 • msword UCHWALA_NR_XII_65_03.doc [60 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 października 2003 r. w sprawie określenia formy zabezpieczenia kredytu bankowego na budowę ulic w osiedlu domków jednorodzinnych w Jeleniewie
 • msword UCHWALA_NR_XII_66_03.doc [200 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
 • msword UCHWALA_NR_XII_67_03.doc [700 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 114, poz.2143)
 • msword UCHWALA_NR_XII_68_03.doc [60 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Suwałkach
 • msword UCHWALA_NR_XII_69_03.doc [50 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jeleniewo(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 114, poz.2144)
 • msword UCHWALA_NR_XII_70_03.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr II/9/02 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznania diet radnym.
 • msword UCHWALA_NR_XIII_71_03.doc [100 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 grudnia 2003 r. sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r.
 • msword UCHWALA_Nr_XIII_72_03.doc [40 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok. nieważna w części-uchwała Nr 791/04 z dnia 4 lutego 2004 r. Kolegium RIO w Białymstoku (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 135, poz.2845)
 • msword UCHWALA_NR_XIII_73_03.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 grudnia 2003 r. sprawie ustalenia stawek opłaty targowej. zasad ustalania i poboru terminów płatności (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 135, poz.2846).
 • msword PROTOKOL NR XIX.2012.doc [20 KB]
 • msword UCHWALA_NR_XIII_75_03.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 grudnia 2003 r. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej do wymiaru podatku leśnego na 2004 r. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 135, poz.2848)
 • msword UCHWALA_NR_XIII_76_03.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 135, poz.2849)
 • msword UCHWALA_NR_XIII_77_03.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2004 r. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 135, poz.2850)
 • msword UCHWALA_NR_XIII_78_03.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 grudnia 2003 r. zwolnień w podatku od nieruchomości, nieważna w części-uchwała Nr 792/04 z dnia 4 lutego 2004 r. Kolegium RIO w Białymstoku (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 135, poz.2851)
 • msword UCHWALA_NR_XIII_79_03.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 r, nieważna w części-uchwała Nr 793/04 z dnia 4 lutego 2004 r. Kolegium RIO w Białymstoku (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 135, poz.2852)
 • msword UCHWALA_NR_XIII_80_03.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 135, poz.2853)
 • msword UCHWALA_NR_XIII_81_03.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnienia z podatku od posiadania psów (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 135, poz.2854)
 • msword UCHWALA_NR_XIII_82_03.doc [100 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 grudnia 2003 r. sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok