BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - 2004 i 2003 Rok

BUDŻET GMINY NA 2004 ROK

 • msword UCHWALA_NR_XV_88_04.doc [500 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 48, poz.871)
 • msword ZARZADZENIE__Nr_78_04.doc [500 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2004 rok.
 • msword UCHWALA_NR_XVI_92_04.doc [100 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 63, poz.1076)
 • msword ZARZADZENIE_NR_83_04.doc [50 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok-zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych ze środków dotacji celowych, przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
 • msword ZARZADZENIE_NR_86_04.doc [60 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok-zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych ze środków dotacji celowych, przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami oraz rozdysponowania rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki w budżecie.
 • msword ZARZADZENIE_NR_87_04.doc [40 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok-zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych ze środków dotacji celowych.
 • msword ZARZADZENIE_NR_88_04.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok-przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami.
 • msword UCHWALA_NR_XVII_103_04.doc [90 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 99, poz.1440)
 • msword ZARZADZENIE_NR_90_04.doc [50 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok-zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych ze środków dotacji celowych, przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami oraz rozdysponowania rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki w budżecie.
 • msword ZARZADZENIE_Nr_91_04.doc [60 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na III kwartał 2004 roku.
 • msword UCHWALA_NR_XVIII_108_04.doc [100 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 112, poz.1618)
 • msword ZARZADZENIE_NR_97_04.doc [30 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok-zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych ze środków dotacji celowych, przenienisienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
 • msword ZARZADZENIE_NR_99_04.doc [50 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok-zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych ze środków dotacji celowych, przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami oraz rozdysponowania rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki w budżecie.
 • msword ZARZADZENIE_NR_100_04.doc [300 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku.
 • msword ZARZADZENIE_NR_103_04.doc [100 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
 • msword UCHWALA_NR_XIX_113_04.doc [100 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 136, poz.1848)
 • msword ZARZADZENIE_NR_108_04.doc [90 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 23 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
 • msword ZARZADZENIE_NR_110_04.doc [90 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 października 2004 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na IV kwartał 2004 roku.
 • msword ZARZADZENIE_NR_111_04.doc [70 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 5 października 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
 • msword UCHWALA_NR_XX_115_04.doc [100 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 172, poz.2282)
 • msword ZARZADZENIE_NR_116_04.doc [70 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
 • msword ZARZADZENIE_NR_122_04.doc [60 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
 • msword UCHWALA_NR_XXI_129_04.doc [70 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
 • msword ZARZADZENIE_NR_126_04.doc [90 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.
 • msword ZARZADZENIE_NR_127_04.doc [100 KB] - Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK

BUDŻET GMINY NA 2003 ROK

Zmiany do budżetu na 2003 rok