BIP Gmina Jeleniewo

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo - Rok 2006

Uchwały 2006

 • msword UCHWALA_NR_XXXII_183_06.doc [70 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji rady na 2006 rok i sprawozdań z pracy komisji rady za 2005 rok.
 • msword UCHWALA_NR_XXXII_184_06.doc [60 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2006.
 • msword UCHWALA_NR_XXXII_185_06.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/100/04 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 84, poz.852).
 • msword UCHWALA_NR_XXXII_186_06.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 81, poz.824).
 • msword UCHWALA_NR_XXXII_187_06.doc [70 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 94, poz.933).
 • msword UCHWALA_NR_XXXIII_188_06.doc [200 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żywa Woda (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 160,poz.1481 - w § 4 pkt 7 i § 28 ust.3 pkt 3 uchwała nieważna rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podlaskiego z dnia 5 czerwca 2006 r.).
 • msword UCHWALA_NR_XXXIII_189_06.doc [100 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok (Dz.Urz.Woj.Podla. Nr 171, poz.1596).
 • msword UCHWALA_NR_XXXIII_190_06.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2005 r.
 • msword UCHWALA_NR_XXXIII_191_06.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie upoważnienia Wójta do zaciągania zobowiązań wekslowych oraz złożenia oświadczenia o poddaniu się rygorom egzekucji w myśl art.777 Kpc.
 • msword UCHWALA_NR_XXXIII_192_06.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
 • msword UCHWALA_NR_XXXIV_193_06.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w podziale gminy Jeleniewo na stałe obwody głosowania (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 198, poz.1925).
 • msword UCHWALA_NR_XXXIV_194_06.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych w Gminie Jeleniewo (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 198, poz.1926).
 • msword UCHWALA_NR_XXXIV_195_06.doc [80 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 209, poz.2027).
 • msword UCHWALA_NR_XXXIV_196_06.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójtowi Gminy Jeleniewo.
 • msword UCHWALA_NR_XXXIV_197_06.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 198, poz.1927).
 • msword UCHWALA_NR_XXXIV_198_06.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie upoważnienia Wójta do zaciągania zobowiązań wekslowych.
 • msword UCHWALA_NR_XXXIV_199_06.doc [30 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze.
 • msword UCHWALA_NR_XXXV_200_06.doc [2 MB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Podwysokie Jeleniewskie, Okrągłe, Prudziszki i Żywa Woda.
 • msword UCHWALA_NR_XXXV_201_06.doc [100 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr250, poz.2479).
 • msword UCHWALA_NR_XXXVI_202_06.doc [40 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 268, poz.2677).
 • msword UCHWALA_NR_XXXVI_203_06.doc [20 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 października 2006 r. w sprawie częściowej likwidacji przebiegu drogi we wsi Ścibowo.
 • msword UCHWALA_NR_XXXVI_204_06.doc [50 KB] - Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przyjęcia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2006 – 2010.