BIP Gmina Jeleniewo

Struktura urzędu - Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo

URZĄD GMINY JELENIEWO ul. Słoneczna 3 16 - 404 Jeleniewo
(087) 568 30 22
fax (087) 5683022 w.23 ; (087) 5173934
ug_jeleniewo@pro.onet.pl
Wójt Gminy KAZIMIERZ URYNOWICZ
tel. 87 568 30 22 , email: wójt@jeleniewo.i-gmina.pl lub ug_jeleniewo@pro.onet.pl

 

Zastępca Wójta MAREK WASZKIEWICZ
tel. 87 563 85 57 , email: inwestycje@jeleniewo.i-gmina.pl

 

Skarbnik Gminy-Kierownik Referatu Finansowego EWELINA SKOWINA
tel. 87 563 85 55 , email: skarbnik@jeleniewo.i-gmina.pl

 

Sekretarz Gminy MARIA WASZKIEWICZ
tel. 87 563 85 53 , email: bip@jeleniewo.i-gmina.pl
 
Radca Prawny ALDONA OLSZEWSKA
tel. 87 568 30 22 , email:ug_jeleniewo@pro.onet.pl
  • pdf Informacja - klauzula ogólna.pdf - Urzędu Gminy Jeleniewo dotycząca RODO w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektor Ochrony Danych

Iwona Malczyk

e-mail: malczyk@togatus.pl

REFERAT FINANSOWY

Stanowisko ds. księgowości budżetowej TERESA SAWICKA
tel. 87 563 85 55 , email: ksiegowa@jeleniewo.i-gmina.pl

 

Stanowisko ds. księgowości podatkowej REGINA ANESZKO

 

tel. 87 563 85 62 , email: fk_podatki@jeleniewo.i-gmina.pl

 

Stanowisko ds. płac i rozliczeń GRAŻYNA GRZYBOWSKA

 

tel. 87 563 85 55 , email: place@jeleniewo.i-gmina.pl

 

Stanowisko ds. podatków i opłat ALICJA URYNOWICZ

 

tel. 87 563 85 62 , email: podatki@jeleniewo.i-gmina.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik USC ANNA MONIUSZKO
tel. 87 563 85 58 , email: usc@jeleniewo.i-gmina.pl

 

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

Stanowisko ds. kadrowych i kancelaryjnych BOŻENA TARASZKIEWICZ
tel. (87)563 85 51 , email: sekretariat@jeleniewo.i-gmina..pl
 

Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki ziemią JOANNA BOROWSKA

tel. (87)563 85 57 , email: nieruchomosci@jeleniewo.i-gmina.pl

 

Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej KATARZYNA ZACKIEWICZ
tel. (87)563 85 61 , email: srodowisko@jeleniewo.i-gmina.pl

 

Stanowisko ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego LUDMIŁA ONIŚKO

tel. (87)563 85 61, email: izp@jeleniewo.i-gmina.pl
 

Stanowisko ds. promocji i funduszy unijnych MAREK WASZKIEWICZ

tel. (87) 563 85 57

e-mail: inwestycje@jeleniewo.i-gmina.pl

STANOWISKA POMOCNICZE I OBSŁUGI

Kierowcy samochodów 3 etaty
Sprzątaczka 1 etat
Robotnik gospodarczy 1 etat

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy